ПРОЧИТАЈТЕ ГО ПИСМОТО СО КОЕ ЛАЗАР КОЛИШЕВСКИ ГО МОЛИ ЦАРОТ БОРИС ДА ГО СПАСИ ОД СМРТНА КАЗНА

Објавено на 27.05.2018 во 22:02:44 часот | Историја

Колишевски е роден во Свети Николе, но по смртта на неговата мајка, на четиригодишна возраст бил донесен во сиропиталиштето во Битола. Во 1928 година заминал во Крагуевац, каде што се запишал во Воено-занаетчиската школа. Таму се зачленил во СКОЈ и како негов член во 1933 бил уапсен. Во 1935 бил примен за член на КПЈ и влегол во составот на месното раководство на Партијата за Крагуевац. Во 1940 година, Окружната партиска конференција за Крагуевац го избрала за делегат на Петтата земска конференција на КПЈ. Во декември истата година, Колишевски бил определен за инструктор во Смедеревска Паланка и таму останал до окупацијата на Југославија во 1941 година.

Во мај 1941 година Колишевски доаѓа во Македонија, но во јуни заминува за Белград. Во Македонија повторно доаѓа на почетокот на август. По одлуката на Коминтерната за враќање на партиската организација во Македонија во составот на КПЈ и сменувањето на Методија Шаторов - Шарло од раководната позиција на партијата во Македонија, Колишевски влегува во новиот Покраински комитет, формиран на 21 септември 1941 година. Станува член и на Покраинскиот воен штаб и се вклучува и во подготовките на востанието против бугарската власт, но набрзо, на 6 ноември 1941 година, е уапсен од бугарската полиција, заедно со 15 други дејци на Охридската партиска организација.[1]

На судскиот процес во Охрид на 26 и 27 ноември, заедно со Петре Пирузе, е осуден на смрт.[2] На 7 декември Колишевски, додека е во затвор,[3] поднесува молба за помилување до бугарскиот цар Борис ІІІ, по што смртната казна му е заменета со доживотен затвор. На 18 март 1942 година е префрлен од скопскиот затвор во затворот во Плевен и таму останува се до 7 септември 1944 година, кога во предвечерјето на капитулацијата на Бугарија и доаѓањето на власт на Отечествениот фронт е ослободен заедно со другите затвореници.[4]

При основањето на Комунистичката партија на Македонија на 19 март 1943 година обично се смета дека Колишевски во отсуство бил избран за секретар на партијата, но за тоа не постојат документи и има мислења дека тоа е фабрикувано по ослободувањето.[5]

Додека е во затвор, на Првото заседание на АСНОМ, во август 1944 година, е избран за еден од претставниците на Македонија во Президиумот на АВНОЈ.[6]

По своето ослободување, Колишевски се вратил во Македонија и ја презел функцијата секретар на Комунистичката партија на Македонија, а на таа функција останал до јули 1963 година. Колишевски многу брзо станал највлијателен човек во Македонија На 26 ноември 1944 година, на Првата конференција на Народноослободителниот фронт на Македонија, тој бил избран за негов потпретседател, а во декември 1944 година бил избран за прв потпретседател на Президиумот на АСНОМ. Набрзо, во јануари 1945 година застанал на чело на Работното тело на Президиумот на АСНОМ, кое фактички ги презело надлежностите на Президиумот на АСНОМ. На Третото собрание на АСНОМ, одржано на 16 април 1945 година, Колишевски бил избран за прв претседател на Владата на Демократска Федерална Македонија.

Во текот на својата политичка кариера, Колишевски бил на различни државни и партиски функции и игра важна улога во политичките настани и општествените процеси во СРМ и СФРЈ. На Петтиот конгрес на КПЈ, одржан во јули 1948 година, тој бил избран за член на Централниот комитет на КПЈ. Исто така, бил избиран за народен пратеник во сите состави на републичкото и сојузното собрание од 1945 до 1972 година. Од 1963 до 1967 година бил претседател на Сојузниот одбор на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ на Југославија. Од 1967 до 1972 година бил член на Советот на Федерацијата, а од 1972 до 1984 година бил член на Претседателството на СФРЈ. По смртта на Јосип Броз Тито, на 4 мај 1980 година, Колишевски, како тогашен потпретседател на Претседателството на СФРЈ, станал претседател на Претседателството, но на таа должност останал само неколку денови.[7] Поради редовната ротација на функциите, веќе на 15 мај 1980 година, должноста претседател на Претседателството ја презел претставникот на Босна и Херцеговина.

По падот на комунизмот, Колишевски се повлекол од јавниот живот и до крајот на животот живеел како пензионер. По неговата смрт во 2000 година, неговата лична архива од 300.000 страници била оставена на чување во МАНУ, каде со неа раководи посебен одбор.[8] Во негова чест, во паркот во Свети Николе во 2002 година е поставен негов споменик.[9]

 

 

* реклами:

 

 

Историја

Македонија