“Не е срамно ако умреме до еден,
но голем срам е, ести голем,
ако останеме без нашето име
од кое уште се плашат ко од чума.

А без име, векутуми, а без него
и гробовите ќе ни бидат празни”

Како денес да е пишувано.
Нека ни ѕвони…