ОД БИХАЧКА РАСПАЛИЈА СО ТЕШКА АРТИЛЕРИЈА: Мицкоски не знае економија и финансии, официјалните податоци ги демантираат неговите манипулации

Објавено на 09.04.2020 во 20:21:31 часот | Македонија

 
Христијан Мицкоски очаен за внимание денеска уште еднаш покажа дека не разбира економија и финансии, или пак свесно манипулира со бројките што е далеку поопасно.
 
Последните податоци за реализација на буџетот упатуваат на реално планирање на приходната и расходната страна. Ако се анализираат бројките на приходната страна со месец февруари 2020, тие се на ниво од 14.32% вкупните расходи се на ниво од 14.87 %.
 
Имајќи ја предвид динамиката на реализација на буџетот, никој не очекува дека ова ќе остане на ова ниво, и дека ваквиот развој на реализацијата дури и за лаиците укажува, дека нема ништо чудно во реалзиација на иститот.
 
Пресметано по месеци, имаме реализација на приходна и расходна страна на отприлика 7%. Реализацијата на за расходната страна и секако приходната страна, се знае дека секогаш е различна по месеци и таа е секако повеќе изразена при средина и крај на годината.
 
Заради начинот на извршување и динаминката на исплата буџетскиот дефицит секогаш е многу поголем во првиот и последниот квартал од годината во споредба со вториот и третиот, па така зголемениот буџетски дефицит во прв квартал оваа година не излегува надвор од очекуваното зголемување
 
Освен за реализација на Буџетот, Мицкоски манипулира и со стоковата размена.
 
За илустрација, во истиот споредбен период осносно првите два месеца од 2019 и првите два месеца од 2020 државата има зголемен извоз за 3.4% процентни поени или во апсолутни бројки скоро 30 милиони евра.
 
Исто така увозот е зголемен за истиот период околу 5%, или во апсолутни бројки околу 70 милиони евра.
 
Покриеноста на увозот со извоз во 11 години владеење на ВМРО се движеше во интервалот од 60% до 70%, додека со промената на власта овој индикатор тргна нагоре, односно извозот се зголемува со многу поголеми стапки отколку увозот:
 
Официјални податоци ги демантираат лаги на очајниот Мицкоски кој не пропушта прилика да шири паника и вознемиренсот меѓу граѓаните.
 
Мицкоски треба да научи економија и да престане свесно да манипулира со податоците за дневнополитички цели.

 

 

Т-06: Стоковна размена според основните економски категории1)

 

Валута
Currency

Извоз / Export

Увоз / Import

илјади / thousand

индекси
indices

илјади / thousand

индекси
indices

I-II 2019

I-II 2020

I-II 2020
-----------
I-II 2019

I-II 2019

I-II 2020

I-II 2020
-----------
I-II 2019

Вкупно

денари/denars

58 165 031

60 165 222

103.4

76 909 014

80 728 865

105.0

Total

евра/euros

945 159

977 068

103.4

1 249 738

1 311 035

104.9

 

долари/dollars

1 076 166

1 074 461

99.8

1 421 677

1 441 472

101.4

Капитални производи

денари/denars

9 856 295

9 061 020

91.9

6 561 127

6 893 030

105.1

Capital goods

евра/euros

160 156

147 157

91.9

106 609

111 943

105.0

 

долари/dollars

182 411

161 823

88.7

121 324

123 076

101.4

Интермедијарни производи

денари/denars

37 430 028

40 015 581

106.9

55 832 302

57 022 147

102.1

Intermediate goods

евра/euros

608 231

649 845

106.8

907 257

926 048

102.1

 

долари/dollars

692 531

714 648

103.2

1 031 949

1 017 971

98.6

Производи за широка потрошувачка

денари/denars

10 708 382

11 025 290

103.0

12 414 803

14 721 509

118.6

Consumer goods

евра/euros

174 005

179 037

102.9

201 737

239 069

118.5

 

долари/dollars

198 071

196 862

99.4

229 576

263 075

114.6

Останати производи, на друго место неспомнати

денари/denars

170 326

63 331

37.2

2 100 782

2 092 178

99.6

Other, not elsewhere specified

евра/euros

2 767

1 029

37.2

34 135

33 975

99.5

 

долари/dollars

3 154

1 128

35.8

38 828

37 350

96.2

 

 

loading...

 

Македонија

Свет