ЕВЕ ШТО СЕ СРАБОТИ ВО БЕРОВО ЗА ОВИЕ 2,5 ГОДИНИ

Објавено на 10.07.2020 во 09:59:29 часот | Македонија

*реклама ----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

👉Еве дел од поголемите проекти кои се реализирани:

✅ Се гради заштитна ограда и пешачка патека на река Брегалница
✅ Ја реконструиравме улицата "23 Август"
✅ Целосно ја реконструиравме улица "Моша Пијаде"
✅ Реконструкција на улицата "Јуриј Гагарин"(прва фаза)
✅ Берово доби нов модерен покриен градски пазар
✅ Реконструирана третата ламела од Домот за стари лица "др. Иван Влашки"
✅ Реконструирана улицата "3" во с. Мачево
✅ Реконструиран локален пат Владимирово-Мачево
✅ Реконструкција и изградба на колектор на ул."4" во с. Русиново
✅ Изградба на потпорен ѕид во с. Двориште
✅ Изградба и рехабилитација на локален пат за Безгашчево
✅ Реконструкција на дел од корито на отворен канал во с. Будинарци
✅ Изградба на колектор за фекална канализација во с. Будинарци
✅ Се реконструира водоводната линија на улица "Даме Груев" во Берово
✅ Реконструирана и изградена водоводна линија на улица "Прохор Пчињски"
✅ Се гради цевковод за снабдување со вода за пиење во с. Двориште
✅ Пробиена улица во населба Ширината
✅ Изградена улица "Гоце Делчев" во с. Русиново
✅Асфалтирана улица во с. Смојмирово
✅Реконструирани три крака од улица "Јане Сандански"
✅ Нова канализациона мрежа доби населба МИЛО
✅ Осветлена туристичка населба Абланица
✅ Во склоп на проектот за атмосферска канализација, асфалтирани се улиците "Бел камен", "11 Октомври"," Малешка", "Марксова", "Карпош", "Крушевска Република" и "Ѓуро Ѓаковиќ"
✅ Изготвивме урбанистички планови за с. Владимирово, Русиново, Ратево и Двориште
✅ Реконструирано основното училиште "Дедо Иљо Малешевски" и изградено е современо игралиште со гумирана подлога
✅ Поставивме повеќе смарт табли во основните и средното училиште
✅ Хортикултурно ќе се уредува училишниот двор на ООУ „Никола Петров Русински“
✅ Доделуваме 10 стипендии за талентирани ученици

...

Можеме уште повеќе, уште подобро❗️

 

 

loading...

 

Македонија

Свет