КОСТАДИНОВ: Спортот обединува, затоа го помагам спортот во Струмица и во овие тешки кризни времиња

Многу често некои луѓе се прашуваат зошто градоначалникот заедно со советниците на општина Струмица го поддржуват спортот во ова време на криза, го поддржуваме затоа што ништо повеќе на светот неможе да не обедини без разлика на партиската, етничката, верската или било каква определба од спортот.

Затоа мои струмичани го поддржувам и ќе го поддржувам спортот оти сега повеќе од било кога ни е потребно обединување.