КОУЗОН ДЕТСКИ – ЛЕТЕН КАМП ВО ГРЦИЈА , 2021: Коузон по традиција го организира најзабавниот летен одмор за децата од Македонија

ОРГАНИЗИРАНО ЛЕТУВАЊЕ И ДРУЖЕЊЕ ЗА ДЕЦА ОД 7-17 ГОДИНИ
ЛЕТЕН ОДМОР ИСПОЛНЕТ СО МНОГУ СПОРТСКИ И ЗАБАВНИ АКТИВНОСТИ

КОУЗОН ДЕТСКИ – ЛЕТЕН КАМП ВО ГРЦИЈА , 2021
Коузон по традиција го организира најзабавниот летен одмор за децата од Македонија.
Иако во основа 8 дневниот престој во кампот во Грција представува форма на летен одмор, ПРЕСТОЈОТ ВО ДЕТСКИОТ КАМП НЕ Е КЛАСИЧЕН ОДМОР.

Причината за ова е концептот на активности кои е креиран како целодневна програма исполнета со спортско-едукативни и забавни содржини.

ПРИСУСТВОТО ВО КАМПОТ ГО РАЗВИВА ТИМСКИОТ ДУХ – децата се сместени во групи од по 10 деца во бунгалови од тврда градба. Сите активности од утро до вечер ги изведуваат во група.

Во кампот посебно внимание посветуваме на социјализацијата со останатите деца од нашите групи и децата од другите држави.

КУЛТУРНАТА ПРОГРАМА ЗАСТАПЕНА Е СЕКОЈА ВЕЧЕР со различни музички и забавни содржини.
Од непроценливо богатство за децата е можноста да присуствуваат на овие забавни вечери и да учествуваат во истите со свој настап.

ВО КАМПОТ ПРЕСТОЈУВААТ ДЕЦА ОД 23 ДРЖАВИ И ОФИЦИЈАЛЕН ЈАЗИК ЗА КОМУНИКАЦИЈА Е АНГЛИСКИОТ ЈАЗИК.

Кампот има посебно влијае врз осамостојувањето на децата бидеќи тие сами ги извршуваат сите „домашни” задачи околу сместувањето, хранењето, хигиената и сл.
Затоа веднаш аплицирајте и бидете дел од ова незаборавно летно доживување и дружење.

“ОДИМЕ НА КАМП , ОДИМЕ НА МОРЕ “ со Коузон.

Повеке инфо на: info@kouzon.com.mk
078 45 44 26