Противпожарните единици во Кавадарци и Неготино добија нова опрема преку проект за меѓуопштинска соработка кој се реализира со поддршка на Програмата за развој на Обединетите нации (УНДП) и Бирото за регионален развој
Противпожарните единици во Кавадарци и Неготино добија нова опрема преку проект за меѓуопштинска соработка кој се реализира со поддршка на Програмата за развој на Обединетите нации (УНДП) и Бирото за регионален развој
АУЕ-ФОН на свечена церемонија ги додели дипломите на студентите од прв и втор циклус на студии
АУЕ-ФОН на свечена церемонија ги додели дипломите на студентите од прв и втор циклус на студии
Маричиќ за Тв 21: Владата прави се за ублажување на последиците од кризата, следува ребаланс и сериозни заштеди во Буџетот
Маричиќ за Тв 21: Владата прави се за ублажување на последиците од кризата, следува ребаланс и сериозни заштеди во Буџетот
АУДИ А6 СМРТНО ПРЕГАЗИ ПЕШАК ВО ЃОРЧЕ ПЕТРОВ
АУДИ А6 СМРТНО ПРЕГАЗИ ПЕШАК ВО ЃОРЧЕ ПЕТРОВ
ГРАД СКОПЈЕ: Продолжува чистењето на кејот на реката Вардар
ГРАД СКОПЈЕ: Продолжува чистењето на кејот на реката Вардар
Министерот Шаќири учествува на Светскиот образовен форум во Лондон
Министерот Шаќири учествува на Светскиот образовен форум во Лондон
КОСТАДИНОВ: Во Струмица повеќе нема диви продавачи на текстил
КОСТАДИНОВ: Во Струмица повеќе нема диви продавачи на текстил
Владата го усвои пакетот законски измени за повисоки плати во правосудниот и обвинителскиот систем
Владата го усвои пакетот законски измени за повисоки плати во правосудниот и обвинителскиот систем

Вицепремиерот Битиќи на првиот регионален „Иновациски бизнис форум Пеперутка“ – Соработката помеѓу земјите ќе го позиционира регионот како атрактивна дестинација за нови иновативни инвестиции

Заменикот на претседателот на Владата, задолжен за економски прашања, координација на економските ресори и инвестиции, Фатмир Битиќи, присуствуваше и се обрати на првиот регионален „Иновациски бизнис форум Пеперутка“ (Butterfly Innovation and Business Forum), кој е во заедничка организација на Регионалниот совет за соработка (Regional Cooperation Council – RCC) и универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ и во соработка со „Европската претриемачка мрежа“ (European Enterprise Network), INNO и Фондот за иновации и технолошки развој, а со поддршка на Европската Унија.

Обраќајки се на форумот, вицепремиерот Битиќи посочи дека иновациите отвораат нови врати, пришто се отвораат големи можности кои привлекуваат нови инвеститори, се креираат нови работни места и се генерираат дополнителни приходи за националните економии, но и за целиот регион на Западен Балкан. Развојот на иновативноста во земјите во регионот, во изминатите неколку години, го позиционира регионот на Западен Балкан на светската мапа за иновации, како атрактивна дестинација со забележлив технолошки развој и евидентен напредок.

„Северна Македонија има отворена и конструктивна комуникација со сите земји од Западен Балкан. Мило ми е што сите ние, ги разбравме предностите коишто ги имаме како регион, а кои доколку се обединиме неминовно се поголеми и посилни. Како Влади, создаваме политики кои ќе ги намалат границите меѓу регионалните партнери преку создавање пристапен дијалог за многу важни теми како што се дигитализацијата, иновациите и човечкиот капитал. Фондот за иновации и развој на технологија нуди многу инструменти кои ја поврзуваат Северна Македонија со нејзините регионални партнери, со перспектива да стане важен регионален старт-ап центар кој не познава граници. Никогаш не сум се сомневал за важноста и придобивките од регионалната соработка, не само затоа што тоа е нашиот најинтелигентен начин да станеме посилни, туку можеби затоа што тоа е и нашиот најодржлив начин во однос на нашите ресурси“, нагласи Битиќи.

Вицепремиерот се осврна и на мерките на Владата за поддршка на иновативноста на домашните претриемачи, кои во голема мера се имплементираат преку инструментите на Фондот за иновации и технолошки развој.

„Северна Македонија сериозно влегува во дигиталната ера и ние постојано правиме нови чекори напред. Со задоволство можам да кажам дека во последните четири години, нашиот Фонд за иновации и развој на технологија создаде разновидно портфолио од над 780 поддржани проекти, од кои околу 56% се старт-ап претпријатија.

Со имплементирање на различните инструменти за поддршка на Фондот, ја покажуваме намерата да ги поддржуваме старт-ап компаниите, кои имаат огромен потенцијал. Затоа, од година во година издвојуваме се повеќе средства за поддршка на овие компании. Дозволете ми да споделам со вас дека во изминатите четири години преку инструментите на Фондот се реализирани инвестиции во вредност од над 88 милиони евра, а кофинансирањето од Фондот е 58% или околу 51 милион евра. Финансиската поддршка што Фондот ја понуди и продолжува да ја обезбедува на многу ентузијастички ориентирани претприемачи е од витално значење за солиден почеток. Горд сум што дизајниравме директен начин да им помогнеме на иновативните луѓе да ги претворат своите идеи во реалност. Ова е мотивирачко за старт-ап заедницата и за целото општество, бидејќи сме сведоци на многу успешни приказни кои се изградени од нула и развиени со помош на инструментите на Фондот. Нашата главна цел е да создаваме можности и благодарен сум што го постигнавме и продолжуваме да го правиме тоа“, потенцираше во своето воведно обраќање вицепремиерот за економски прашања, Фатмир Битиќи.

Освен вицепремиерот Битиќи, на отворањето на иновацискиот бизнис форум се обратија и ректорот на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“, проф. д-р Никола Јанкуловски, генералната-секретарка на Регионалниот совет за соработка, Мајлинда Брегу, заменичката генерална директорка на директоратот за истражување и иновации во Европската Комисија, Сигне Рацо и директорот на Европскиот иновациски совет и Агенцијата за поддршка на мали и средни компании во Европската Комисија, Жан Давид Мало.

*****

Të nderuar,

Në vazhdim Jua dërgojmë kumtesën, kurse bashkëngjitur keni fotografi nga pjesëmarrja e zëvendëskryeministrit të Qeverisë, përgjegjës për çështje ekonomike, koordinim me resorët ekonomikë dhe investimet, Fatmir Bytyqi në forumin e parë rajonal “Forumi i inovacionit dhe biznesit Flutura” (Butterfly Innovation and Business Forum), i cili është në organizim të përbashkët të Këshillit të Bashkëpunimit Rajonal (Regional Cooperation Council – RCC) dhe Universitetit “Shën Cirili dhe Metodi” dhe në bashkëpunim me “Rrjetin evropian të sipërmarrësisë” (European Enterprise Network), INNO dhe Fondin për Inovacion dhe Zhvillim Teknologjik, me mbështetjen e Bashkimit Evropian.

Zëvendëskryeministri Bytyqi në “Forumin e inovacionit dhe biznesit Flutura” të parë rajonal – Bashkëpunimi ndërmjet vendeve do ta pozicionojë rajonin si destinacion tërheqës për investime të reja inovative

Zëvendëskryeministri i Qeverisë, përgjegjës për çështje ekonomike, koordinim me resorët ekonomikë dhe investimet, Fatmir Bytyqi, mori pjesë dhe foli në forumin e parë rajonal “Forumi i inovacionit dhe biznesit Flutura” (Butterfly Innovation and Business Forum), i cili është në organizim të përbashkët të Këshillit të Bashkëpunimit Rajonal (Regional Cooperation Council – RCC) dhe Universitetit “Shën Cirili dhe Metodi” dhe në bashkëpunim me “Rrjetin evropian të sipërmarrësisë” (European Enterprise Network), INNO dhe Fondin për Inovacion dhe Zhvillim Teknologjik, me mbështetjen e Bashkimit Evropian.

Zëvendëskryeministri Bytyqi, duke folur në forum, tha se inovacionet hapin dyer të reja, duke hapur mundësi të mëdha që tërheqin investitorë të rinj, hapin vende të reja pune dhe gjenerojnë të ardhura shtesë për ekonomitë kombëtare, por edhe për mbarë rajonin e Ballkanit Perëndimor. Zhvillimi i inovacioneve në vendet e rajonit, në vitet e fundit, e ka pozicionuar rajonin e Ballkanit Perëndimor në hartën botërore të inovacioneve, si një destinacion tërheqës me zhvillim të dukshëm teknologjik dhe progres të dukshëm.

“Maqedonia e Veriut ka komunikim të hapur dhe konstruktiv me të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor. Më vjen mirë që të gjithë ne i kemi kuptuar përparësitë qëi kemi si rajon, të cilat nëse bashkohemi, pashmangshëm janë më të mëdha dhe më të forta. Si qeveri, ne krijojmë politika që reduktojnë kufijtë midis partnerëve rajonalë duke krijuar dialog të aksesueshëm për tema shumë të rëndësishme si digjitalizimi, inovacionet dhe kapitali njerëzor. Fondi i Inovacioneve dhe Zhvillimit Teknologjik ofron shumë instrumente që lidhin Maqedoninë e Veriut me partnerët e saj rajonalë, me perspektivën për t’u bërë një qendër e rëndësishme fillestare rajonale që nuk njeh kufij. Unë kurrë nuk dyshuar për rëndësinë dhe përfitimet e bashkëpunimit rajonal, jo vetëm sepse është mënyra jonë më inteligjente për t’u bërë më të fortë, por edhe sepse është mënyra jonë më e qëndrueshme për sa i përket burimeve tona”, tha Bytyqi.

Zëvendëskryeministri iu referua edhe masave të Qeverisë për mbështetjen e inovacioneve të ndërmarrësve vendas, të cilat në masë të madhe zbatohen përmes instrumenteve të Fondit të Inovacioneve dhe Zhvillimit Teknologjik.

“Maqedonia e Veriut po hyn seriozisht në epokën digjitale dhe ne vazhdimisht po bëjmë hapa të rinj përpara. Kam kënaqësinë të them se në katër vitet e fundit, Fondi ynë i Inovacioneve dhe Zhvillimit Teknologjik ka krijuar një portofol të larmishëm prej mbi 780 projektesh të mbështetura, nga të cilat rreth 56% janë ndërmarrje startap.

Me zbatimin e instrumenteve të ndryshme për mbështetjen e Fondit, ne tregojmë synimin për të mbështetur kompanitë fillestare, të cilat kanë potencial të madh. Prandaj, nga viti në vit ne ndajmë gjithnjë e më shumë fonde për të mbështetur këto kompani. Më lejoni të ndaj me ju se në katër vitet e fundit përmes instrumenteve të Fondit janë realizuar investime mbi 88 milionë euro dhe bashkëfinancimi nga Fondi është 58% ose rreth 51 milionë euro. Mbështetja financiare që Fondi ka ofruar dhe vazhdon të ofrojë për shumë sipërmarrës entuziastë është jetike për një fillim të fuqishëm. Jam krenar që kemi projektuar një mënyrë të drejtpërdrejtë për të ndihmuar njerëzit novatorë t’i kthejnë idetë e tyre në realitet. Kjo është motivuese për komunitetin fillestar dhe për të gjithë shoqërinë, sepse jemi dëshmitarë të shumë historive të suksesit që ndërtohen nga e para dhe zhvillohen me ndihmën e mjeteve të Fondit. “Qëllimi ynë kryesor është të krijojmë mundësi dhe jam mirënjohës që kemi arritur dhe vazhdojmë ta bëjmë këtë”, tha zëvendëskryeministri për çështje ekonomike Fatmir Bytyqi në fjalën e tij hyrëse.

Përveç zëvendëskryeministrit Bytyqi, në hapje fjalën e morën edhe rektori i Universitetit “Shën Cirili dhe Metodi”, prof. Dr. Nikolla Jankulovski, sekretar i përgjithshëm i Këshillit për Bashkëpunim Rajonal, Majlinda Bregu, zëvendës drejtoresha e përgjithshme e Drejtorisë për kërkim dhe inovacione në Komisionin Evropian, Signe Raco dhe drejtori i Këshillit evropian për inovacione dhe Agjencisë për mbështetjen e kompanive të vogla dhe të mesme në Komisionin Evropian, Zhan David Malo.

loading...

GogoAnime | Watch Anime Online - Gogo Anime Real. GogoAnime.be - The best website to watch anime for free thousands of anime episodes. Watch anime online in English at GoGoAnime. Subbed, Dubbed, No ADs.

watch animes Your Lie in April

GoGoAnime The World's Finest Assassin Gets Reincarnated in Another World as an Aristocrat

gogoanime GoGoAnime Attack on Titan Season 3 Part 2

GoGoAnime Attack on Titan Episode 22

GoGoAnime Dragon Ball (Dub) Episode 149