24.8 C
Скопје
25/06/2024 21:34
МАКТЕЛ

  

     

 

Грант до 600.000 евра за развој на бизниси: Целосна листа на преку 100 прифатливи дејности во мерка 7

      

Покрај поддршката за земјоделството и руралниот туризам, ИПАРД 3 програмата опфаќа и поддршка на непрехранбени производни активности преку популарната мерка 7 „Диверзификација на фарми и развој на бизниси“. Тука спаѓаат голем број на дејности кои не се директно поврзани со земјоделство или туризам, но според нивната локација се подобни за аплицирање во рамки на оваа мерка.
Кофинансираниот неповратен грант до 600.000 евра може да се искористи за покривање на 60% од трошоците за изградба или реконструкција на објекти, набавка на нови машини и опрема, набавка на компјутерски софтвер итн. Вкупната планирана инвестиција треба да изнесува најмалку 10.000 евра.

   

Грантот е целосно неповратен, а се што е набавено во рамки на инвестицијата останува сопственост на корисникот. Може да аплицираат физички и правни лица кои ги исполнуваат критериумите за подобност.Клучен предуслов за аплицирање е локацијата на која е планирано да се реализира инвестицијата да се наоѓа во рурална средина, односно населено место со помалку од 30.000 жители. Покрај сите села во Македонија, ова ги опфаќа градовите: Берово, Богданци, Валандово, Виница, Гевгелија, Дебар, Делчево, Демир Капија, Демир Хисар, Кавадарци, Кичево, Кочани, Кратово, Крива Паланка, Крушево, Македонска Каменица, Македонски Брод, Неготино, Пехчево, Пробиштип, Радовиш, Ресен, Свети Николе и Струга.

 

Погледнете ја целосната листа на преку 100 прифатливи дејности за кои може да се побара неповратен грант во максимален износ до 600.000 евра преку ИПАРД програмата.
За повеќе информации, проверка на подобноста за аплицирање и целосна професионална подготовка на апликации за грантови јавете се на телефонските броеви:
📞 071 285 385
📞 070 267 789
или испратете ни e-mail на [email protected]

   

     

МЕБЕЛ
Производство на канцелариски мебел и мебел за продавници
Производство на кујнски мебел
Производство на душеци
Производство на друг мебел
ОБЛЕКА
Производство на кожна облека
Производство на работна облека
Производство на друга горна облека
Производство на долна облека
Производство на други предмети и прибори за облека
Производство на предмети од крзно
Производство на плетена и хеклана облека

ТЕКСТИЛ
Подготовка и предење на текстилни влакна
Ткаење на текстил
Довршување на текстил
Производство на плетени и хеклани ткаенини
Производство на готови текстилни производи
Производство на теписи и килими (подни прекривки)
Производство на јажиња, конопи, плетенки и мрежи
Производство на неткаен текстил и предмети од неткаен текстил
Производство на друг технички и индустриски текстил
Производство на останати текстили
ПРЕРАБОТКА НА ДРВО И ПРОИЗВОДИ ОД ДРВО
Пилење и стружење на дрво
Производство на фурнир и други плочи од дрво
Производство на паркет
Производство на друга градежна столарија и подови
Производство на дрвена амбалажа
Производство на останати производи од дрво
Производство на предмети од плута, слама и плетарски материјал
ХАРТИЈА И ПРОИЗВОДИ ОД ХАРТИЈА
Производство на целулоза (пулпа)
Производство на хартија и картон
Производство на брановидна хартија и картон и на амбалажа од хартија и картон
Производство на предмети за санитарни и тоалетни потреби за домаќинствата
Производство на канцелариски материјал од хартија
Производство на ѕидни тапети
Производство на други предмети од хартија и картон

ПРОИЗВОДИ ОД ГУМА И ПЛАСТИЧНИ МАСИ
Производство на надворешни и внатрешни гуми за возила, протектирање на гуми за возила (надворешни гуми)
Производство на други производи од гума
Производство на плочи, листови, цевки и профили од пластични маси
Производство на амбалажа од пластични маси за пакување
Производство на предмети за вградување (градежна стока) од пластични маси
Производство на други производи од пластични маси
ДРУГИ НЕМЕТАЛНИ МИНЕРАЛНИ ПРОИЗВОДИ
Производство на стакло и производи од стакло
Производство на рамно стакло
Обликување и обработка на рамно стакло
Производство на шупливо стакло
Производство на стаклени влакна
Производство и обработка на друго стакло, вклучувајќи и теxничка стаклена стока
Производство на огноотпорни производи
Производство на градежни материјали од глина
Производство на керамички плочки и подни плочи
Производство на цигли, ќерамиди и производи од печена глина за градежништвото
Производство на останати порцелански и керамички производи
Производство на керамички предмети за домаќинствата и керамички украсни предмети
Производство на керамички санитарни уреди
Производство на керамички изолатори и изолационен прибор
Производство на други теxнички производи од керамика
Производство на други керамички производи
Производство на цемент
Производство на вар и гипс
Производство на производи од бетон, цемент и гипс
Производство на производи од бетон за градежни цели
Производство на производи од гипс за градежни цели
Производство на готова бетонска смеса
Производство на малтер
Производство на влакнест цемент
Производство на други производи од бетон, гипс и цемент
Сечење, обликување и доработка на камен
Производство на абразивни (брусни) производи
Производство на други неметални минерални производи
КОЖА И ПРОИЗВОДИ ОД КОЖА
Штавење и доработка на кожа; доработка и боење на крзно
Производство на куфери, рачни торби и слични предмети, седла и сарачки производи
Производство на обувки

ФАБРИКУВАНИ МЕТАЛНИ ПРОИЗВОДИ (ОСВЕН ПРОИЗВОДСТВО НА ОРУЖЈЕ)
Производство на фабрикувани метални производи, освен машини и опрема
Производство на метални конструкции
Производство на метални конструкции и делови на конструкции
Производство на метални врати и прозорци
Производство на цистерни, резервоари и садови од метал
Производство на радијатори и котли за централно греење
Производство на други цистерни, резервоари и садови од метал
Производство на парни котли, освен котли за централно греење со топла вода
Ковање, пресување, штанцување и валање на метали; металургија на прав
Обработка и пресвлекување на метали
Општи машински работи
Производство на сечила, алати и метална опрема за општа намена
Производство на брави и шарки
Производство на останати фабрикувани метални производи
Производство на сандаци и слична амбалажа од челик
Производство на амбалажа за пакување од лесни метали
Производство на жичани производи, синџири и пружини
Производство на сврзувачки елементи и завртни машински производи
Производство на други фабрикувани метални производи

ДРУГО
Производство на храна за домашни миленици
Производство на парфеми и тоалетни препарати
Производство на есенцијални масла
Производство на велосипеди и инвалидски колички
Производство на други транспортни средства
Останата производствена индустрија
Производство на накит, бижутерија и сродни производи
Производство на музички инструменти
Производство на спортска опрема
Производство на игри и играчки
За повеќе информации, проверка на подобноста за аплицирање и целосна професионална подготовка на апликации за грантови јавете се на телефонските броеви:
📞 071 285 385
📞 070 267 789
или испратете ни e-mail на [email protected]

КОЈ МОЖЕ ДА АПЛИЦИРА
Физички лица кои се регистрирани со живеалиште во рурална средина или имаат регистрирано економска активност во рурална средина;
Правни лица (микро и мали претпријатија)
Физички лица кои предлагаат нови инвестиции за стапување во економски активности во руралните средини (на пример за самовработување) се прифатливи за поддршка во рамките на оваа мерка само доколку ги исполнат специфичните барања, односно ако тој/таа:

поседува докажани професионални вештини и компетенции преку завршено средно образование или минимум 3 години работно искуство од областа на земјоделско производство, преработка или услуги поврзани со земјоделството (докажано преку доказ за професионално работно искуство или преку доказ како корисник на националните програми за поддршка во земјоделството и руралниот развој или други прифатливи писмени докази) или стручна обука или друг професионално признат сертификат за одделна стопанска не-земјоделска дејност (за приоритени сектори 2,3,4,5,6,7 и 8);
се обврзе дека на крајот на инвестицијата (пред поднесување на конечното барањето за исплата) тој/таа ќе ја регистрира економската активност како занаетчија, угостител,трговец поединец или правно лице во општината каде што се наоѓа руралната средина.

    

Најново

Ја тепал вонбрачната партнерка на паркинг во скопски Аеродром

Sase Ivanovski

(ВИДЕО) МИЦКОВСКИ: ИМАМЕ ТРИ МОЖНИ РЕШЕНИЈА КОИ ЌЕ ГИ РАЗГОВАРАМЕ СО ВЛАДАТА НА БУГАРИЈА КОГА ЌЕ СЕ ИЗБЕРЕ ТАМУ НОВА ВЛАДА

Sase Ivanovski

(ВИДЕО) МИЦКОВСКИ: ВО БУГАРИЈА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ НЕ Е НИ МЕЃУ ПРВИТЕ 50 НАРОДНИ ХЕРОИ, КАЈ НАС Е НА ПРВО МЕСТО!

Sase Ivanovski

Уапсен е 30-годишен скопјанец, вонбрачно живеел со малолетничка

Sase Ivanovski

Калдерон: Ветерниот парк треба да се изгради за 24 месеци, првите бенефити се очекуваат во втората половина од 2027 година

Sase Ivanovski

Собранието го донесе Законот за енергетика, со кој ќе се спречи поскапување на струјата

Sase Ivanovski

Аврамовска Мадиќ: Ќе дојде период кога разочараните членови ќе се вратат на правите социјалдемократски политики и вредности

Sase Ivanovski

Почина претепан затвореник во Идризово, ОЈО ќе го истражува случајот

Sase Ivanovski

Ревизорите не можа да ја потврдат вредноста на автопатите кои ги гради „Бехтел и Енка“

Sase Ivanovski

MEET PRESPA 2024 🔵 12-14 јули неверојатно фестивалско искуство кое спојува музика, уметност, гастрономија и живот во еден неверојатен триаголник на регионот ПРЕСПА

Sase Ivanovski

(ВИДЕО) 28 годишна девојка пријавила дека била полово вознемирувана од сопственик на салон за масажа во Штип

Sase Ivanovski

Чибишев директор на Токсикологија, Меџити на Неврологија, утре нов директор ќе има и Онкологија

Sase Ivanovski

Муцунски: Во сложениот геополитички контекст во Европа мораме да бидеме одговорна членка на НАТО

Sase Ivanovski

Клековски: Енергетиката е една од важните прашање и во фокусот на ВМРО-ДПМНЕ денешната инвестиција во ветерниот парк е една од трите ветерни паркови ветени во програмата на ВМРО-ДПМНЕ

Sase Ivanovski

Средба Муцунски – Столтенберг: “Остануваме кредибилна НАТО членка со значаен придонес во глобалниот мир, регионалната стабилност и безбедност”

Sase Ivanovski

(ВИДЕО) Иницијативата „Донирај компјутер“ на Борче Стаменов низ цела Македонија донираше 3000 компјутери, а Македонски Брод и Ѓорче Петров веќе се целосно дигитализирани општини.

Sase Ivanovski

МИЦКОВСКИ: ВО АНАЛИЗАТА ШТО ЈА СПРЕМАМЕ, НА ГРЦИЈА И ВОДИМЕ 100 СПРЕМА 0 ВО СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПРЕСПАНСКИОТ ДОГОВОР!

Sase Ivanovski

ИНТЕРЕСЕН МОМЕНТ ОД СКОПЈЕ ПРАЈД: НАЈДОБРАТА ЖЕНСКА НОГА ВО СКОПЈЕ ЈА ИМА МАЖ

Sase Ivanovski

ЛОШИ ИСКУСТВА СО ОНЛАЈН ПРОДАВНИЦАТА АНАНАС: ПО ЦЕЛИ 11 ДЕНА НАРАЧКАТА СТИГНА СО ПОГРЕШНИ И ОШТЕТЕНИ ДЕЛОВИ

Sase Ivanovski

(ВИДЕО) МИЦКОВСКИ: ЕВЕ ПРАВАМ РЕФОРМИ, НЕЛИ ВИДОВТЕ ВЧЕРА ФРЛИВ ЛОПАТА, ЗНАЧИ СО КОНКРЕТНИ ДЕЛА, НЕ ПО КАНЦЕЛАРИИ ДА ФИЛОЗОФИРАМЕ

Sase Ivanovski

(ВИДЕО) МИЦКОВСКИ: НЕ МИ Е ГАЈЛЕ ШТО ИЗЈАВУВА ГРЧКИОТ МИНИСТЕР ЗА НАДВОРЕШНИ, И ОНАКА НЕМА ВО ЕУ ДА ВЛЕЗЕМЕ УТРЕ

Sase Ivanovski

(ВИДЕО) ГАФ НА ДУШИЦА МРЃА: Среде интервју додека премиерот поентираше, таа фати да шерува емисија на фејсбук за да имало повеќе гледаност?!

Sase Ivanovski

Бугарско МНР: Идеите на Мицкоски за повторно преговарање на рамката само ќе го оддалечат Скопје од ЕУ

Sase Ivanovski

(ВИДЕО) Јован Деспотовски имал операција на слепо црево, ги откажал теренските активности

Sase Ivanovski

Европска комисија: Скопје мора да ги направи ветените уставни измени за да продолжи на патот кон ЕУ

Sase Ivanovski

(ВИДЕО) ВО СРБИЈА ДУРИ И СПОРТСКИТЕ КОМЕНТАТОРИ НЕ ЈА КРИЈАТ ОМРАЗАТА КОН АЛБАНИЈА И АЛБАНЦИТЕ

Sase Ivanovski

МИЦКОВСКИ: НА ЛЕНТИТЕ НА ВЕНЦИТЕ ШТО ЌЕ ГИ ПОЛОЖУВАМ ЌЕ ИМА МЕСТО ЗА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Sase Ivanovski

(ВИДЕО) МИЦКОВСКИ ЈА ПРАША ДУШИЦА МРЃА ДАЛИ И ЛИЧИ НА КРИМИНАЛЕЦ, ОНА МУ ВИКА НЕ ЗНАМ, ЌЕ ВИДИМЕ

Sase Ivanovski

Фијала: Првата испорака на муниција по иницијатива на Чешка пристигна во Украина

Sase Ivanovski

Борел за утрешната средба Вучиќ – Курти: Дијалогот мора да доведе до оперативно решение

Sase Ivanovski

Австралискиот премиер за Асанж: Случајот трае предолго, сакаме тој да се врати дома

Sase Ivanovski

Разрешена Бесија Иљази, која на работа на Токсикологија одеше со преведувач

Sase Ivanovski

(ВИДЕО) ОБЈАВЕНО ВИДЕО ОД ПАЃАЊЕТО НА УКРАИНСКАТА РАКЕТА ВРЗ ПЛАЖА ВО СЕВАСТОПОЛ ОТКАКО БЕШЕ СОБОРЕНА ОД РУСКА ПРОТИВ ВОЗДУШНА ОДБРАНА

Sase Ivanovski

(ВИДЕО) ОВАА ДЕВОЈКА Е ХИТ ВЕЌЕ НЕКОЛКУ ДЕНА ЗА СЕКСИ СОВЕТОТ ДО ДРУГИТЕ ДЕВОЈКИ

Sase Ivanovski

На пет компании им биле побарани преку 100 000 евра – Пари, процент од тендери, вработувања и донации барала централната власт од бизнисот, покажа анкетата на Стопанска комора

Sase Ivanovski

СРЕЌА У НЕСРЕЌА: СО КОЛА ИЗЛЕТАЛ ОД БУЛЕВАР И ВЛЕТАЛ ВО КЛИНИЧКИ НА ВОДЊАНСКА

Sase Ivanovski

ВЕЛАТ ОВА БИЛО СТАНОТ НА ГРУЈО ВО БУДИМПЕШТА, НЕ Е ПРОВЕРЕНА ИНФОРМАЦИЈАТА

Sase Ivanovski

(ВИДЕО) ДУШИЦА МРЃА ЌЕ БИДЕ НОЌНА МОРА ЗА ВЛАДАТА, ВО ПРВОТО ИНТЕРВЈУ МУ ГИ ИЗВАДИ ЏИГЕРИТЕ НА ПРЕМИЕРОТ: АЈ ПРИЗНАЈ ДЕКА ГО ИЗЛАЖА НАРОДОТ, МУ ВЕТУВАШЕ СЕ И СЕШТО ЗА ДА СТАНЕШ ПРЕМИЕР

Sase Ivanovski

Самка Ибраимовски: Не сум му се заканил на никого, зошто Уставен суд своја одлука со иста иницијатива повторно да ја преиспитува

Sase Ivanovski

Ветропаркот на „Алкараз Енерџи“ ќе снабдува со струја 100.000 домаќинства

Sase Ivanovski

Мицкоски: Најголемиот парк на ветерници во регионот ќе донесе нови 630 вработувања

Sase Ivanovski

До петок нестабилно време со пороен дожд, грмежи и ветер над 60 километри на час

Sase Ivanovski

АГЕЛЕР ЛИЧНО ЈА ПОЗДРАВИ ИНВЕСТИЦИЈАТА, МИЦКОСКИ КОРИСТЕШЕ САМО МАКЕДОНИЈА ВО ОБРАЌАЊЕТО: Инвестицијата од 500 милиони долари на Алказар Енерџи во ветерен парк е најголема во регионот и ќе преставува 20 проценти од целокупното производство на електрична енергија во земјава

Sase Ivanovski

„И 150 ПАТИ ЌЕ МЕ ГЛЕДАТЕ СО ЛОПАТА“: Мицкоски вели дека често ќе го гледаме со неа

Sase Ivanovski

Во Драчево прегазен е 61-годишен велосипедист

Sase Ivanovski

Малолетник со автомобил прегази мотоциклист во Велес

Sase Ivanovski

Петровска: Само силен СДСМ може да биде победнички СДСМ

Sase Ivanovski

ФОКУС: Разрешени економските директори на Токсикологија, Неврологија, Ревматологија, Стоматолошка клиника, Психијатриска клиника…

Sase Ivanovski

ВЛАДИКАТА ЈОВАН: Охридска архиепископија е прифатливо име за МПЦ, но најголем проблем е признавањето на украинската православна црква

Sase Ivanovski

(ВИДЕО) НОРВЕЖАНИТЕ ГО РЕКЛАМИРААТ ОСЛО СО УБИСТВЕН ХУМОР НА СМЕТКА НА ЦЕЛ СВЕТ

Sase Ivanovski

Германски полицаец загина, а друг е тешко повреден во сообраќајка додека го обезбедувале Виктор Орбан

Sase Ivanovski

Северна Македонија трета во Европа според стапката на смртни случаи од огнено оружје

Sase Ivanovski

Аврамовска Мадиќ: Дел од нашето членство се одлеа во новоформирана партија, имаме членови кои се разочарани

Sase Ivanovski

Министерот Муцунски во Брисел на средби со Столтенберг и со претставници на ЕУ

Sase Ivanovski

Ципрас: ЕУ и меѓународната заедница јасно да ги кажат последиците од непочитувањето на Договорот од Преспа

Sase Ivanovski

КОСТОВСКИ: Верувам дека конечно Македонија ќе тргне по вистинскиот пат

Sase Ivanovski

Бислимоски за цената на струјата од 1 јули: Мислам дека еден отсто зголемување не е проблем за домаќинствата

Sase Ivanovski

Макрон: Победата на крајната левица или десницата може да предизвика граѓанска војна во Франција

Sase Ivanovski

АЈДЕ МИЦКОВСКИ, ПОКАЖИ ШТО ЗНАЕШ, СЕГА ДОЈДЕ ТВОЕТО ВРЕМЕ, КОЛКУ ШТО СЕ БОРЕШЕ ЗА ВМРО, СЕГА БОРИ СЕ ЗА ДРЖАВАТА

Sase Ivanovski

ВИДЕОТО ОД ПУШТАЊЕТО НА АСАНЖ НА СЛОБОДА Е ДЕНЕСКА ХИТ ВО СВЕТОТ

Sase Ivanovski

(ВИДЕО) ВОДИТЕЛОТ И КОМИЧАР ЏОН ОЛИВЕР ВОДЕШЕ ЕМИСИЈА ПОД ЧЕШМА ЗА ДА ИМ ДАДЕ ПОДРШКА НА ЛЕВИЧАРИТЕ НА ИЗБОРИТЕ ВО БРИТАНИЈА

Sase Ivanovski

Шестмина од обвинетите во „Синџир“за даночно затајување признаа вина и се спогодија со Обвинителство. Mилион евра вратени во буџетот

Sase Ivanovski

Претпладне сончево и топло, попладне со локална нестабилност

Sase Ivanovski

НОВИНАРСТВОТО ПАК ПОЧНА ДА СЕ ПРЕТЕРУВА: ПОРТАЛОТ ГЛАМУР ЈА СПОРЕДИ СИЉАНОВСКА СО ЏЕКИ КЕНЕДИ

Sase Ivanovski

(ВИДЕО) ИТАЛИЈАНСКИ НОВИНАР ПОБАРА ОД ЛУКА МОДРИЌ ДА НЕ СЕ ПЕНЗИОНИРА НИКОГАШ, ЗАТОА ШТО БИЛ ЕДЕН ОД НАЈДОБРИТЕ НА СИТЕ ВРЕМИЊА

Sase Ivanovski

САД РЕШИЈА ДА ГО ПУШТАТ НА СЛОБОДА ОТКАКО ЌЕ ПРИЗНАЕ ВИНА: По 1.901 ден во британски затвор, Асанж ќе мора да се изјасни виновен пред американски суд пред да може да си оди дома

Sase Ivanovski

Ова жешко лето туѓиот успех ќе се одработи како свое големо достигнување. Тоа што вчера беше предавство, утре ќе биде голема победа. Пишува Ерол Ризаов

Sase Ivanovski

Хрватскиот селектор: Се беше во наши раце!

Sase Ivanovski

Нови пратеници во македонското Собрание, на местата на премиерот и министрите

Sase Ivanovski

Од денес во сите маркети на „Стокомак“, нашите најнови книги „Скандалозни страсти“ од вашата омилена писателка Елизабет Хојт и „Патеката на слоновите“

Sase Ivanovski

Мицкоски: Следува инвестиција од над 400 милиони евра, за поголема енергетска независност, како и над 150 проекти за локален економски развој

Sase Ivanovski

Државните и политичките лидери на Северна Македонија одбраа да не го користат уставното име на земјата на домашната сцена, што претставува флагрантно кршење на Договорот од Преспа, изјави денеска во Луксембург шефот на грчката дипломатија Јоргос Герапетритис

Sase Ivanovski

Италијански новинар: Лука би сакал да те замолам никогаш да не се пензионираш од играњето фудбал

Sase Ivanovski

Весна Јаневска – поранешна в.д. претседателка на ВМРО-НП и несудена ректорка на УКИМ, која ќе министерува со ресорот образование!

Sase Ivanovski

ЦУК: Локализиран е пожарот на планината Огражден кај „Хаџиица“

Sase Ivanovski

Весна Јаневска ја презеде функцијата министер за образование и наука од Јетон Шаќири

Sase Ivanovski

Млад беровец прегазил полицаец и побегнал

Sase Ivanovski

ЦУК го соопшти начинот за обесштетување на граѓаните кои претрпеле штети од природни непогоди

Sase Ivanovski

Хоспитализирани уште седуммина со голема кашлица, вкупно 786 случаи во државава

Sase Ivanovski

Ниту поројните врнежи и олуи не ја внесоа водата во нашите шахти

Sase Ivanovski
Вчитувам....