15.8 C
Скопје
02/03/2024 20:55
МАКТЕЛ

      

Претставка од Здружението на инженери до Комисијата за заштита на конкуренцијата во врска со проектот „Митилинеос“

      

Поаѓајќи од Вашите надлежности за спроведување на законодавството од областа на контролата на државната помош, заради заштита на слободната конкуренција помеѓу претпријатијата на пазарот, бидејќи слободната конкуренција е од пресудна важност за сите држави чии економии се темелат на начелото на слободен пазар, каде што распределбата на средствата е резултат на односите на понудата и побарувачката на пазарот, а не последица на мерките со кои државата интервенира во односите помеѓу претпријатијата, истовремено ценејќи ја примената на правилата на конкуренција која има за цел воспоставување на пазар на кој претпријатијата учествуваат рамноправно и под еднакви услови и нивната позиција на пазарот се вреднува првенствено според квалитетот на производите односно услугите кои ги нудат и каде основната задача на правото на конкуренција е да ги спречи поединечните практики и деловни активности на пазарот кои одредени претпријатија можат да ги доведат во позиција која е неоправдано поповолна во однос на другите претпријатија, па со тоа да ја загрози слободната конкуренцијата помеѓу претпријатијата,

   

Вие, Комисијата за заштита на конкуренцијата, согласно член 48 став 1 од Законот за заштита на конкуренцијата да извршите истражување на околности кои укажуваат на можноста конкуренцијата да биде нарушена, односно да извршите контрола на примената на одредбите и прописите кои се предложени во Предлог на законот за реализација на стратешкиот инвестиционен проект МИТИЛИНЕОС когенеративна постројка Скопје по скратена постапка, вклучително и Договорот кој треба Владата да го потпише со стратешкиот инвеститор, па врз основа на анализата на состојбите на пазарот, до степен потребен за развој на слободна и ефикасна конкуренција согласно одредбите донесени врз основа на Законот за заштита на конкуренцијата и Законот за контрола на државната помош, со одлука да го превенирате доделувањето на предвидената државна помош.

 

Образложение:
На Седница бр. 140 на Собранието на Република С. Македонија, покрај другите точки, на дневен ред пред пратениците беше поставена и точката број 30. „Предлог на закон за реализација на стратешкиот инвестиционен проект МИТИЛИНЕОС когенеративна постројка Скопје, по скратена постапка“. Покрај целосниот текст на материјалот, во кој е доставен Предлог законот за реализација на стратешкиот инвестиционен проект Митилинеос когенеративна постројка Скопје, до пратениците е доставен и прилог на договорот кој Владата треба да го потпише со стратешкиот инвеститор. Во доставеното образложение за Предлог законот, во деловите „Оцена на финансиските последици од предлогот на законот врз Буџетот и другите јавни финансиски средства“ и „Процена на финансиските средства потребни за спроведување на законот и начинот на нивно обезбедување, како и податоци за тоа дали спроведувањето на законот повлекува материјални обврски за одделни субјекти“, даден е услов, според кој доделувањето на државната помош зависи од испитувањето на известувањето за планот за доделување на државна помош според кој, доколку Вие, Комисијата за заштита на конкуренцијата, утврдите дека мерките содржани во известувањето претставуваат државна помош и доделувањето на истата ќе е дозволено, државна помош ќе му се додели на стратешкиот инвеститор Митилинеос.

   

     

Со евентуалната таква Ваша одлука, во членот 9 од Предлог законот е предвидено Владата, како поттикнувачка мерка, да му додели на стратешкиот инвеститор државна помош во вид на финансиска поддршка во износ од 49.750.000 евра во денарска противвредност според средниот курс на Народната Банка на Република С. Македонија, (средства обезбедени од Буџетот на Република С. Македонија), на начин што Стратешкиот инвеститор и Владата, претставувана од Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони ќе склучат Договор за доделување на државна помош.

Вашето истражување, анализа и контрола, согласно одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата, каде “пазар” е место каде што продавачите и купувачите остваруваат понуда и побарувачка на стоки и услуги, а “договори и одлуки” се правни дела со кои се уредуваат прашања што се однесуваат на условите на работењето, а чија што цел или последица е нарушување на конкуренцијата и се однесува и на поединечните одредби на договорите и одлуките, кои можат да бидат изрични или премолчни; истовремено имајќи предвид дека се забранети сите Договори склучени меѓу претпријатија, одлуките на здруженијата на претпријатија и усогласеното однесување чија цел или последица е нарушување на конкуренцијата – особено оние кои го условуваат склучувањето на договорите со прифаќање од другите договорни страни дополнителни обврски, што по својата природа или согласно со трговските обичаи не се во врска со предметот на договорот (член 7 став 1 точка 5 од Законот за заштита на конкуренцијата) и каде овие одредби како групни изземања се применуваат на вертикални договори за исклучиво право на дистрибуција, селективно право на дистрибуција, исклучиво право на купување и франшизинг (член 9 став 1 точка 1 од Законот за заштита на конкуренцијата), веруваме дека ќе резултира во сознанија дека се работи за склучување на забранет договор со кои се нарушува конкуренцијата во смисла на член 7, што е предвидено и како прекршок согласно членот 59 од Законот за заштита на конкуренцијата.
Ви ги истакнуваме само неколкуте елементи од Предлогот на законот за реализација на стратешкиот инвестиционен проект МИТИЛИНЕОС когенеративна постројка Скопје и Договорот кои го потврдуваат сето претходно наведено:

1. Стратешкиот инвеститор Митилинеос нема да плаќа такса за ЦО2 по 2030 година, поради што ќе биде поконкурентен на пазарот;
2. Стратешкиот инвеститор Митилинеос добива уредена индустриска зона, во вредност од 20 милиони евра, за која треба да плаќа неконкурентен месечен надоместок од 6 денари по метар квадратен – поволност која на ниту едно претпријатие од енергетскиот сектор претходно не му е дадено;
3. Спорни се речиси сите одредби од членот 6 на Предлогот на законот за реализација на стратешкиот инвестиционен проект МИТИЛИНЕОС когенеративна постројка Скопје;

4. Со договорот, Република С. Македонија се обврзува, дури и ако нема потреба, на стратешкиот инвеститор Митилинеос, да му плати за преземање на околу 1.000 MWh електрична енергија и 275 MWh топлинска енергија, на годишно ниво;
5. Договорот ја обврзува Република С. Македонија да купува електричната и топлинската енергија од стратешкиот инвеститор Митилинеос по цени од 15 % до 35 % повисоки од берзанските;
6. Предвиден е надомест за стратешкиот инвеститор Митилинеос во износ од 4 милиони евра годишно за старт на постројката;

7. Стратешкиот инвеститор Митилинеос добива загарантиран профит од над 40 милиони евра годишно, без да има никаков ризик од одлуките на нашиот правен систем, бидејќи со предложениот Закон сите одлуки на Врховниот суд ќе бидат неважечки за Стратешкиот инвеститор Митилинеос, а штетите од неговото работење ќе мора да ги плати Македонија;
8. Законот за јавни набавки не важи за стратешкиот инвеститор Митилинеос;
9. Во целост се исклучува влијанието на нашата судска власт, а надлежност за било каков евентуален спор се дава само на Арбитражниот суд во Париз;

10. Предвидени се бројни пенали што Македонија ќе треба да му ги плаќа на стратешкиот инвеститор Митилинеос во случај да не исполни некоја од обврските наведени во текстот на предложениот Закон за стратешка инвестиција;
11. Стратешкиот инвеститор Митилинеос ќе се стекне со профит од најмалку 1,2 милијарди евра за 30 години колку што е предвидено да трае Договорот за стратешко партнерство, а по 30 години стратешкиот инвеститор Митилинеос не мора да и ја врати електраната на Македонија…
Од Вас како надлежни органи, бараме веднаш да постапите по оваа наша претставка и да ги преземете сите потребни дејствија и мерки за да се спречи повредата на јавниот интерес.
Здружение на инженери на Македонија

    

Најново

ПОЧНА ИСКОПОТ НА МАТЕРИЈАЛИ ЗА ИЗГРАДБА НА АВТОПАТОТ ТЕТОВО – ГОСТИВАР Џафери во Горна Бањица на средба со жителите кои најавија протести

Sase Ivanovski

ПОРАЗ НА УКРАИНА БИ ДОВЕЛ ДО ВОЈНА НА НАТО СО РУСИЈА Путин нема да запре, вели шефот на Пентагон

Sase Ivanovski

ЦУК: Спасена туристка од Австрија повредена при скијање на Попова Шапка

Sase Ivanovski

Во акцијата на МВР уапсен екс градоначалник од СДСМ и син на поранешен градоначалник од ВМРО-ДПМНЕ

Sase Ivanovski

Незапамeтена трагедија во Србија: Две деца на возраст од една и три години пронајдени мртви, брачен пар од Нови Сад кој синоќа се загина паѓајќи од зграда, претходно си ги убиле сопствените деца, објавија српските медиуми

Sase Ivanovski

ОЈОГОКК ќе го истражува случајот со обезбедувањето на Мицкоски кој тепаше полицајци

Sase Ivanovski

КАКВО РУСКО ВЛИЈАНИЕ Ѝ ПРЕЧИ НА МАКЕДОНИЈА КОН ЕУ? Дачиќ во Анталија се сретна со Лавров

Sase Ivanovski

„ЗАОКРУЖЕНИ“ 8.500 ЕВРА ЗА ДЕТСКО СЕЛО Заврши акцијата за индивидуално донаторство во маркетите Веро

Sase Ivanovski

Ислам Абази по повеќе од една година се појави пред новинарите – случајот за Спасовски затворен, „Соравија“, „Бехтел и Енка“, „Трансмет“ уште во предистрага

Sase Ivanovski

(ВИДЕО) МИЦКОВСКИ: МАКЕДОНИЈА НЕМА ДРУГА АЛТЕРНАТИВА ОСВЕН ЕУ, ТОА Е СТРАТЕШКА ЦЕЛ, НО БЕЗ КОЦКАЊЕ СО ИДЕНТИТЕТОТ

Sase Ivanovski

Османи на Анталија Дипломатскиот форум

Sase Ivanovski

Јакимовски и Ванковскa ги собрале потребните потписи за претседателска кандидатура

Sase Ivanovski

Тодоров: Ванковска, Јакимовски и Димитриевски имаат екстремни ставови

Sase Ivanovski

Богоев при посетата на Витаминка: Заедно креираме мерки и политики за поголема конкурентност на македонските компании

Sase Ivanovski

Одгледување на земјоделски култури под волтаици, новитет кој ќе се применува и кај нас

Sase Ivanovski

Вархеји: Планот за економски раст може да ги удвои економиите на земјите од Западен Балкан

Sase Ivanovski

Тошковски оствари средба со претставници од ДКСК

Sase Ivanovski

Ковачевски од Рим: Со СДСМ членството во ЕУ до 2030 година е амбициозна, но достижна цел

Sase Ivanovski

Муцунски: На Македонија и граѓаните им треба претседател кој ќе биде лидер на нацијата и кој ќе не води по тој пат со заштитени национални интереси

Sase Ivanovski

СДСМ: Ново убиство, началниците и техничкиот министер на ДПМНЕ во МВР немаат капацитет

Sase Ivanovski

(ВИДЕО) МИЦКОВСКИ: ОВАА ВЛАДА ГО ИЗЕДЕ МЕСОТО ОД БУРЕКОТ, НАРОДОТ ЈАДЕ СИМИТ ПОГАЧА

Sase Ivanovski

Силјановска Давкова: Претседателот треба да се однесува натпартиски, да едуцира,  обединува, да биде проактивен и да почитува соработка и мирно решавање на споровите

Sase Ivanovski

Силјановска Давкова: Ве уверувам дека ќе градам сојузи и сојузништва, дека ќе интегрирам, а нема да дезинтегрирам

Sase Ivanovski

НСДП: СТЕВО ПЕНДАРОВСКИ Е ДРЖАВНИК СО ВИЗИЈА ЗА ИДНИНАТА НА ДРЖАВАТА, НСДП ЈА ПОДДРЖУВА КАНДИДАТУРАТА ЗА ВТОР МАНДАТ 

Sase Ivanovski

Мицкоски: Се бориме за комплетна промена на власта за која сум свесен дека носи комплетна одговорност

Sase Ivanovski

КАТАСТРОФА ОД НЕВИДЕНИ РАЗМЕРИ, ДОСЕГА ЗАГИНАЛЕ 13.230 ДЕЦА! Властите во Газа избројале вкупно 30.139 загинати и околу 7.000 исчезнати

Sase Ivanovski

Ковачевски од Рим: СДСМ ќе победи на изборите, а до 2030 година Северна Македонија ќе биде членка на ЕУ

Sase Ivanovski

(ВИДЕО) Мицкоски: Промената започнува денес и завршува на 8ми мај, за Македонија која оди напред и дава брзи резултати

Sase Ivanovski

Полициски хеликоптер пренесе повредено лице од Шар Планина до Клиничкиот центар во Скопје

Sase Ivanovski

Еду катче на ЛАЈКА: Зошто стерилизација на милениците е единствено и хумано решение?

Sase Ivanovski

(ВИДЕО) БОМБА НА ОБВИНИТЕЛОТ КОЦЕВСКИ: СИТЕ КРИВИЧНИ ДЕЛА ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ СЕ ПРЕД КРАХ ВО СУДОВИТЕ ПОРАДИ ИЗМЕНИТЕ НА ЗКП

Sase Ivanovski

Ал-Малики: Палестинската управа е единствената легитимна власт што може да управува со Газа по конфликтот

Sase Ivanovski

КНЕЗ МИХАЈЛОВА ВО БЕЛГРАД ВО 70-ТИТЕ ГОДИНИ НА МИНАТИОТ ВЕК

Sase Ivanovski

ПРЕД 150 ГОДИНИ, ВО ВОЈВОДИНА САМО 35% ОД НАСЕЛЕНИЕТО БИЛЕ СРБИ

Sase Ivanovski

Многумина од убиените и повредени во инцидетот во Газа биле застрелани од израелската војска, велат од ЕУ

Sase Ivanovski

Американски воени авиони доставија храна до населението во Газа

Sase Ivanovski

Лавров: Русија ќе распореди дополнително оружје како одговор на проширувањето на НАТО

Sase Ivanovski

ДУИ: ВМРО најавува камшикување на граѓаните поради првиот Албанец премиер

Sase Ivanovski

Биљали: Тоа што ВМРО-ДПМНЕ е без план за ЕУ е самоубиство, треба да смислат нешто за да го зачуваат образот

Sase Ivanovski

(ВИДЕО) ОД ДЕН НА ДЕН, ИСЛАМОТ СЕ ПОВЕЌЕ ИМА СМИСЛА

Sase Ivanovski

(ВИДЕО) Кавги и тензии во Советот на општина Ѓорче Петров, ВМРО-ДПМНЕ не се откажа од спорниот ДУП

Sase Ivanovski

ДОЖД И СНЕГ ОД ПОНЕДЕЛНИК Март носи студено време

Sase Ivanovski

(ВИДЕО) ТАРАВАРИ: СЕКОЈА СРЕДА БЕЗ ХОНОРАР ПРЕГЛЕДУВАМ ПО 60 ПАЦИЕНТИ НА НЕВРОЛОГИЈА

Sase Ivanovski

УАПСЕН Е И ПОРАНЕШЕН ГРАДОНАЧАЛНИК НА ПОМАЛА ОПШТИНА ВО СТРУМИЧКО

Sase Ivanovski

(ВИДЕО) ТАРАВАРИ: ВО КУЌАТА ЗА КОЈА МЕ ОБВИНУВАА ВМРО ДПМНЕ СЕ СРЕЌАВАВМЕ СО МИЦКОВСКИ И ДОГОВОРИВМЕ КОАЛИЦИЈА ЗА ЛОКАЛНИТЕ

Sase Ivanovski

(ВИДЕО) ТАРАВАРИ: ВЕРУВАМ ДЕКА ВМРО ДПМНЕ СЕ ИСКРЕНО ЗА ЕУ И ЌЕ ГИ ВНЕСАТ БУГАРИТЕ ВО УСТАВОТ, САМО ПРЕД ГЛАСАЧИТЕ ГЛУМАТ ПРЕД ИЗБОРИ

Sase Ivanovski

БОЈМАЦАЛИЕВ: Во текот на вчерашниот ден во Републила Северна Македонија пристигнаа 165.000 обрасци за лични карти и 85.000 обрасци за пасоши

Sase Ivanovski

(ВИДЕО) ТАРАВАРИ: ФРАНЦУСКИОТ ПРЕДЛОГ ТРЕБА ПАК ДА СЕ ПРЕГОВАРА И НЕКОИ РАБОТИ ДА СЕ ИСФРЛАТ?!

Sase Ivanovski

Демири: Гостиварската болница се зајакнува со реконструкции, нова опрема и човечки капитал

Sase Ivanovski

(ВИДЕО) НЕВЕРОЈАТНО: ТАРАВАРИ ВЕЛИ ДЕКА Е ВРЕМЕ ДА СЕ УКИНЕ РАМКОВНИОТ ДОГОВОР И ДА ИМАМЕ ГРАЃАНСКИ УСТАВ?!?!

Sase Ivanovski

(ВИДЕО) СДСМ Битола: Фамилијарна окупација од ВМРО – ДПМНЕ на битолските општински институции

Sase Ivanovski

НЕ СУМ ЗА СИЛНИ НАДЛЕЖНОСТИ, СТРАВУВАМ ОД БАЛКАНСКИ БОНАПАРТА Силјановска Давкова се обрати на изборната Конвенција на ВМРО-ДПМНЕ за претседател

Sase Ivanovski

ГРАЃАНИТЕ ЈА ПРЕПОЗНАА РАЗЛИЧНОСТА НА ЗНАМ Димитриевски вели дека не е момент за еуфорија, туку за одговорност

Sase Ivanovski

ОХРИДСКИОТ ДОГОВОР ГИ ИСПОЛНИ СИТЕ ЕТНИЧКИ БАРАЊА ЗНАМ е против избор на претседател во Парламент

Sase Ivanovski

Ќе се зголеми сумата за поврат на ДДВ: Ковачевски најави дека ќе изнесува 3.000 денари

Sase Ivanovski

МАКЕДОНЦИТЕ И АЛБАНЦИТЕ НИКОГАШ НЕМАЛЕ СУДИР МЕЃУ СЕБЕ И НЕМА НИ ДА ИМААТ! Министерот Лога мислел на политичките партии, а не на народите

Sase Ivanovski

Психијатарка истепала колешка во битолската болница

Sase Ivanovski

(ВИДЕО) МАЈКО МИЛА МАЈЧИЦЕ: ДЕСНАТА РАКА НА ПАЛЧО КОЈА МИСЛИ ДЕКА ТОЈ Е НЕВИН Е СОЦИЈАЛНА ИНСПЕКТОРКА ЗА ДЕТСКА ЗАШТИТА ОД ВЕЛЕС?!?!

Sase Ivanovski

(ВИДЕО) ВТОР ДЕН ТРААТ РЕДИЦИТЕ ПРЕД ГРОБОТ НА АЛЕКСЕЈ НАВАЛНИ, РУСИТЕ МУ СЕ ПОКЛОНУВААТ

Sase Ivanovski

(ВИДЕО) ТАРАВАРИ: СЕ ПЛАШАМ ДА НЕ НИ СЕ СЛУЧИ ПАК 2008-МА, ДА ЗАГЛАВИМЕ ПАК ВО ИЗОЛАЦИЈА

Sase Ivanovski

(ВИДЕО) КАНДИДАТКАТА НА ДЕСНА ЗА ПРЕТСЕДАТЕЛ, ИНАКУ СОЦИЈАЛЕН РАБОТНИК ВО ВЕЛЕС: ПАЛЧО И ДРУГАРИТЕ СЕ НЕВИНИ!

Sase Ivanovski

Сузбиена криминална група поради трговија со марихуана, приведени 10 лица

Sase Ivanovski

ВИДЕО: Протест против изградба на висококатници во Ѓорче Петров

Sase Ivanovski

Османи: Да се најде поинаков пристап со овозможување со мнозинство гласови ЕК да одлучи за отварање на поглавјата

Sase Ivanovski

СДСМ: ВМРО-ДПМНЕ со Силјановска-Давкова нудат враќање назад во изолација

Sase Ivanovski

Обвинителот Коцевски: Сум имал 50 до 60 вакви случаи, но како убиството на Вања Ѓорчевска немав видено

Sase Ivanovski

Ковачевски на средба со Санчез: Северна Македонија единствено со СДСМ има извесна европска иднина

Sase Ivanovski

(Видео) Први снимки од местото на трагедијата во близина на Кичево, едно лице загина

Sase Ivanovski

Нови избори во Белград

Sase Ivanovski

Му се слошило, паднал и починал на улица – 32-годишна велешанка се наведнала и му ги земала парите

Sase Ivanovski

Како до работна дозвола за единствениот пазар на Отворен Балкан?

Sase Ivanovski

За Силјановска-Давкова Македонија била „преумна, храбра, образована, културна жена“

Sase Ivanovski

(ВИДЕО) ВРЕДИ ДА РАЗМИСЛИМЕ И ЗА ГРАЃАНСКИ УСТАВ Арбен Таравари предлага смела идеја во пресрет на изборите

Sase Ivanovski

БЕСПРАВНО ИСЕЧЕНИ ДРВЈА СТАРИ 60 ДО 80 ГОДИНИ! И натаму се масакрира Националниот парк „Шар Планина“

Sase Ivanovski

(ВИДЕО) КАМИОН ВИСЕШЕ ОД МОСТ ВО САД, ШОФЕРОТ СПАСЕН ВО ПОСЛЕДЕН МОМЕНТ

Sase Ivanovski

(ВИДЕО) ЈАКИМОВСКИ: СПАСОВСКИ ТРЕБАШЕ ДА ПРЕТПОСТАВИ ДЕКА МАКЕДОНЦИТЕ ВАДАТ ДОКУМЕНТИ ВО 5 ДО 12

Sase Ivanovski

СКОПЈАНЕЦ ДЕВЕТ ГОДИНИ ЗЕМАЛ ИНВАЛИДНИНА ЗА ПОЧИНАТАТА МАЈКА Ја оштетил државата за 39.192 евра

Sase Ivanovski

(ВИДЕО) ЈАКИМОВСКИ: ПРОБЛЕМОТ СО ЛИЧНИТЕ ДОКУМЕНТИ ЈА ПОКАЖАА СЕТА СЛАБОСТ НА ДРЖАВАТА

Sase Ivanovski

(ВИДЕО) НИНО ТОДОРОВ: МИЦКОВСКИ ТРЕБА ДА ГО ПРОДОЛЖИ ГРУЕВИЗМОТ, АМА БЕЗ ЛОШИТЕ РАБОТИ КОИ СИТЕ ГИ ЗНАЕМЕ

Sase Ivanovski

(ВИДЕО) НИНО ТОДОРОВ: СЕ ПЛАШАМ ДЕКА ЌЕ ЈА НАЛУТИМЕ ГРЦИЈА, ТЕК ТОГАШ СМЕ ГО ОБРАЛЕ БОСТАНОТ

Sase Ivanovski
Вчитувам....