21.8 C
Скопје
06/06/2023 09:36
МАКТЕЛ

     

Стареењето, телото и погледот

    

Читањето на збирката раскази „Невидлива жена и други раскази“ од Славенка Дракулиќ на моменти беше тегобно и не можев веднаш да преминам од еден на друг расказ. Расказите се фокусираат на стареењето и на состојбите кои доаѓаат со него: начинот на кој го перципираме своето остарено тело, свесноста за кршливоста на коските, стравот кога помнењето почнува да се губи. Едноставно кажано, чувствував блага одбивност кон расказите на Дракулиќ. Причината за ова чувство беше сознанието дека – да, освен во случај на апокалиптично сценарио –  сите нè чека такво тешко стареење.

   

 

 

Веројатно долго немаше да помислам на расказите од Дракулиќ да не беше Иво Андриќ.  Додека го читав неговиот расказ „Жената на каменот“, се потсетив на расказот „Невидлива жена“ од Дракулиќ. Она што ги поврзува овие два раскази е темата, односно како една жена го доживува сопственото стареење.

  

Главниот лик во расказот на Дракулиќ е неименуван. Станува збор за жена во шеесетите години. Целиот расказ „Невидлива жена“ претставува монолог на главниот лик, за на крајот да сфатиме дека жената всушност разговара со својот психолог. Таа зборува за она што ја измачува: сознанието дека старее. Во „Жена на каменот“, пак, главен лик е оперската пејачка Марта, која има педесетина години. Во расказот се опишува еден августовски ден во кој Марта е дојдена на плажа. Додека се сонча, таа се бори со своите мисли и со новопојавените чувства кон своето тело. Промените на телото, лицето и кожата таа ги доживува како некаков пораз. Кај неа се јавува и завист кон младите девојки на плажата на кои им припишува еден вид безгрижност бидејќи смета дека не се преокупирани со сопствените тела.

    

Теоретичарката Грос инсистира дека телото е поспецифично отколку што мислиме: „Телото е ‘нешто’ мошне особено, зашто никогаш не може докрај да се сведе само на предмет; ниту пак некогаш може да успее да се крене над статусот на предмет. Така, тоа е и предмет и непредмет, (…) објект што е во состојба да се сфати себеси и другите како субјекти, единствен вид објект што не може да се сведе на други објекти“ (Грос 2003: 11-12). Грос зборува за поединечната претстава за телото која ја има секоја индивидуа. За таквата претстава за телото читаме во двата раскази.

 

Тело кое изневерува

Она што е клучно за двата раскази е односот на главниот лик кон сопственото тело. Жената на каменот и невидливата жена се слични бидејќи и двете чувствуваат зазор кон своето тело кое не изгледа како што изгледало. Дали е ова универзално женско искуство? Секако дека стареењето како природен процес го доживуваат и мажите, но кај жените бремето на надворешни општествени притисоци е значително поголемо. Жените се оние од кои се очекува да го одложат своето стареењето и чие стареење „треба“ да биде грациозно (што и да подразбира тоа). Овие насоки упатуваат дека има правилен и неправилен или непожелен начин да се старее, што кај жените обично води кон негативна перцепција за сопственото тело.

Сепак, двете жени во расказите стареењето го доживуваат на различен начин. За жената од „Жената на каменот“ стареењето добива една фаталистичка димензија и претставува извесна дегенерација. Во расказот на Андриќ телото станува „проклето“ бидејќи „се одметнало и ѝ станало непријател“ (Андрић 1981: 216). Главниот лик за телото кое старее смета дека „само од себе однатре се валка“ и продолжува: „А ако, со краен напор, на човекот кој старее му појде од рака да се одржи уреден и чист, тоа е стерилизираната чистота на аптеките, а не чистотата на цветот“ (Андрић 1981: 217). Наспроти тоа, жената во расказот „Невидлива жена“ очајува поради својата положба, но од еден поинаков аспект: „Веќе никој не ме допира, освен рацете на лекарот, на фризерката, на забарот, но тоа не се нежни допири, сите тие само поправаат нешто“ (Дракулиќ 2019: 17).

 

Да се биде (видена) или не

Покрај заедничката тема, друга сличност е што и двата раскази ја третираат состојбата на „бидувањето видена“. Во двата раскази, погледот е клучен за различните механизми со кои двата женски ликови се справуваат со фактот дека нивното лице и тело се менува. Може да се каже дека за овие жени сопствениот поглед кој го забележува и оценува одразот во огледалото, е подеднакво важен колку и она што ни го кажуваат погледите на другите.

Марта од расказот на Андриќ не сака да биде видена. Таа оди чекор понатаму посакувајќи да исчезне: „да се тргне настрана од светот и од ова дневно светло. Но за повлекување е доцна, тоа само би го зголемило срамот и ужасот. Останува само исчезнувањето“ (Андрић 1981: 221) Во контемплирањето, таа е решителна и непоколеблива; таа бара некаков излез и смета дека го наоѓа во (авто)деструкцијата: „Да, не останува ништо друго освен да се исчене, да се согори, да се спали ова тело кое така подло ја изневери (…) Да се согори потполно, апсолутно, до дно, со свемоќен, чист, чесен, неотповиклив оган. Да се согори без остаток, да се изгуби во општиот пожар на световите како оган во оган“ (Андрић 1981: 222) Нејзината логика е следнава: ако повеќе не можам да живеам со/во моето претходно тело, тогаш подобро воопшто да не живеам.

Од друга страна, расказот „Невидлива жена“ почнува со вознемиреноста на жената откако таа нема да се препознае себеси во огледалото: „Всушност, се преплашив од тоа лице. (…) Како во огледалото да ја здогледав својата постара сестра, која е мртва веќе добри десет години. Бевме доста слични. Па, сигурно не можев да ја гледам својата мртва сестра! (…) И тогаш ми светна дека тоа сум јас, онаква каква што ме гледаат другите.“ (Дракулиќ 2019: 9-10) Таа, лично, не е толку засегната од промените кај себе колку што е засегната од тоа како другите (не) ја перципираат. Оттаму доаѓа нејзиното доминантно чувство на невидливост. За неа стареењето добива значење на недостиг и недоволност. Кога таа вели дека чувствува како бледнее всушност кажува дека се чувствува неважна за околината. Оддеднаш, таа е жена што може да се занемари. „Ми се чини дека откривам нова димензија на постоењето. Истовремено постојам и не постојам затоа што сè повеќе…избледнувам.“ (Дракулиќ 2019: 12) Таа копнее да биде видена и забележана, и во извесна смисла протестира против она што околината ѝ го кажува – дека повеќе не е достојна за (ничие) внимание. Оттаму, невидливата жена на Дракулиќ има многу поздрава реакција кон стареењето и кон своето тело отколку жената во расказот на Андриќ. Неименуваната невидлива жена не чувствува потреба да се крие. За разлика од Марта, која сака да исчезне, оваа жена се опира на исчезнувањето.

Сепак, самопотврдата на невидливата жена на Дракулиќ пред сè зависи од потврдата на другите. За мене единствениот проблематичен сегмент од расказот е следниов: „Таа средба со самата себеси, како што ме гледаат другите, ме вознемири и поради една друга причина. Ме потсети на нешто друго што не го гледам веќе долго време. На погледот на мажот. Но не, не на некој определен маж!“ (Дракулиќ 2019: 11) Ликот на жената е, сепак, сместен во еден патријархален контекст во кој погледот на мажот не е само пожелен, туку од него се бара и одобрување. Ова нè води до концептот на машкиот поглед (the male gaze) кој, во есејот „Визуелно задоволство и наративно кино“ (1989), го критикува филмската критичарка и феминистка Лора Молви. Иако есејот на Молви се однесува на филмската уметност, нејзината критика може лесно да се примени во многу контексти. Молви вели дека оној кој е активен и кој чувствува задоволство од чинот на гледањето е мажот (машките ликови во филмот и мажите во публиката кои го гледаат филмот), а жената добива пасивна, „традиционално егзибиционистичка улога“ (Mulvey 1989: 19) односно таа е онаа што може да биде гледана и прикажувана. Опсесијата со постепеното исчезнување на ликот на невидливата жена е делумно предизвикана од тоа што таа ја има интернализирано патријархалната матрица. За неа машкиот поглед има позитивно значење (на одобрување, валоризација и сл.), а во одреден степен истото се забележува и кај ликот на Марта.

Од двата раскази, оној на Андриќ е позаокружен бидејќи во него читаме едно разрешување на комплексната претстава за сопственото тело. По подолга интроспекција, жената во „Жената на каменот“ доживува едно разбистрување и почнува да се движи слободно, необремената од изгледот на телото и лицето. Ова го истакнувам бидејќи слободното движење е предуслов за храброста да заземеме повеќе простор – при што мислам и на буквален физички простор и на простор во фигуративна смисла. Расказот „Невидлива жена“, пак, е значаен бидејќи во него интроспекцијата е всушност мотив да се посети психолог/психотерапевт. Интроспекцијата на овој лик води кон дејствување и добива своја артикулација односно се отвора темата за комплексната релација на женскиот субјект и телото.

Интересно е што и расказот на Андриќ и расказот на Дракулиќ се движат во иста насока и покрај временската дистанца помеѓу нивното настанување или пишување. Ова додатно ни говори за актуелноста на темата. Стареењето и видливите промени на телото и лицето треба да претставуваат потсетник за флуидноста и променливоста на субјектот, дури и кога станува збор за промени кои се чинат надвор од наша контрола и кои го подриваат чувството на стабилност. Желбата да се побегне од погледот, како и копнежот по погледот, за кои читаме во расказите, се едно квазирешение на еден квазипроблем. Општеството толку будно бдее врз телата на жените, што секое одбивање да се учествува во критикувањето на телата што општеството го диригира, е чин на отпор. Едноставно е: жените не се восочни фигури.

  

Најново

Мицкоски најавува пакт против ДУИ: Историски момент за обединување на македонскиот блок!

Sase Ivanovski

Алтернатива: Дали ДУИ го слави раселувањето на над 300 илјади Албанци за време на нивното владеење?

Sase Ivanovski

Раководството и фракцијата на ДУИ со различни настани за годишнината од основање на партијата

Sase Ivanovski

САКАЛ ДА ГРАДИ НАДВОР ОД ДОЗВОЛЕНОТО Герасимовски го затрупа неговото градилиште

Sase Ivanovski

СПАСОВСКИ: Вкупниот криминал на подрачјето на СВР Штип во изминатите пет месеци од 2023 година, споредбено со истиот период претходната година, бележи намалување за 18%, додека процентот на расчистени кривични дела изнесува високи 69%.

Sase Ivanovski

Украина: Напредуваме на голем фронт и ги заземаме брдата, непријателот е во дефанзива

Sase Ivanovski

Дали е безбедно 14-годишно дете да управува со електричен тротинет со брзина од 25 километри, праша денеска Ангелов

Sase Ivanovski

Денеска рамо до рамо со граѓаните на Прилеп беше генералниот секретар на СДСМ, Миле Зечевиќ Вардарски: Многу долг и трнлив пат сме изоделе и сите премрежја сме успеале да ги надминеме. Сега како народ, како нација и како држава имаме историска шанса да го продолжиме патот кон Европа

Sase Ivanovski

СПАСОВСКИ: Годинава, за овие 5 месеци, имаме 36 кривични дела за корупција. Најбројни се „злоупотреба на службена положба и овластување”, со коруптивни елементи, такви имаме 19

Sase Ivanovski

(ВИДЕО) Лажен говор на Путин емитуван на руско радио: Украинците ја минаа границата, тие се посилни!

Sase Ivanovski

(ВИДЕО) БИБЛИОТЕКАТА ВО ПРИШТИНА ВО БОИТЕ НА ЛГБТ ЗАЕДНИЦАТА ПРЕД ПОЧЕТОКОТ НА НЕДЕЛАТА НА ГОРДОСТА

Sase Ivanovski

„Ако се позиционираат против другите заедници, тоа единство ниту може да се направи, ниту да се дозволи“, вели Џафери за идејата на Мицкоски за проширено македонско единство

Sase Ivanovski

КОВАЧЕВСКИ: Ми беше чест што вечерва заедно со жителите на Бардовци во општина Карпош, го одбележавме верскиот празник Св.Троица

Sase Ivanovski

Меџити: Инспекцијата потврди злоупотреби на кардиологија. Затоа го разрешив професор др. Јовев

Sase Ivanovski

(ВИДЕО) Фатени се 10 криумчари на мигранти кои вршеле транспорт по цена меѓу 2.000 и 4.000 евра по лице

Sase Ivanovski

Крвна одмазда во БиХ: 26- годишно момче го уби убиецот на својот брат

Sase Ivanovski

Пратениците од ВМРО-ДПМНЕ пред лидерската средба: Нема промена на Уставот под бугарски диктат!

Sase Ivanovski

Макстил доби награда за најеколошка компанија во Општина Гази Баба

Sase Ivanovski

НИКОЛОВСКИ: Навремено ги информираме земјоделците за процесот на аплицирање за субвенции 2023

Sase Ivanovski

ИЗГЛЕДА НАСКОРО ЌЕ ПРЕСТАНЕ ДА ВРНЕ И НЕМА ВЕЌЕ ДА ИМА ОЛУИ И ТОРНАДА

Sase Ivanovski

ММФ: Уште неколку години ќе бидат тешки, се трошат пари на одбрана место за помош и развој на земјите

Sase Ivanovski

СВР Тетово информира дека полицајците ќе вежбаат пукање, граѓаните да не се вознемируваат

Sase Ivanovski

Официјално утврдено: Нема дискриминација во МВР, лажни се обвинувањата на најмалубројниот синдикат на полицијата

Sase Ivanovski

МВР најостро ги демантира лагите објавени во порталот Нетпрес за наводно, како што пишува порталот, вадење на син на висок функционер на МВР од наркоинцидент во кој настрадал полицаец

Sase Ivanovski

Спомен соба и 12 бисти за Ваташките младинци за 80-годишнината од убиството: Смртта стана немоќна пред нашата младост исправена!

Sase Ivanovski

Глутница кучиња нападнаа маж во Кичево, со тешки повреди пренесен е во болница

Sase Ivanovski

Во Софија беше одбележан празникот Свети Дух, Ден на загинатите за слободата на Македонија

Sase Ivanovski

171 санкционирани возачи во Скопје, 52 за брзо возење

Sase Ivanovski

Меџити за разрешениот Јовев: Стануваше збор за злоупотреба на работното време

Sase Ivanovski

ФОТКА НА ДЕНОТ: ВО ОХРИД НА МАРАТОНОТ ТРЧАА И ДЕВОЈКИ ВО НАРОДНИ НОСИИ

Sase Ivanovski

На барање на Здружението на новинарите на Македонија (ЗНМ) почнува јавна дебата за креирање на Фонд за новинарски продукти: ЗНМ и европските новинарски организации на средба во Владата

Sase Ivanovski

Ахмети е оптимист, смета дека за 3-4 години земјава ќе влезе во ЕУ

Sase Ivanovski

Џафери: Ние не го зборуваме јазикот на 20 отсто, туку најстариот јазик во Европа – албанскиот јазик

Sase Ivanovski

(ВИДЕО) ТРАЈКО СЛАВЕСКИ: НЕКОИ ЗАПАДНИ АМБАСАДОРИ СИ ДОЗВОЛУВААТ ДРСКИ ИЗЈАВИ, ВЛАДАТА ДА РЕАГИРА И ДА ГИ УКОРИ

Sase Ivanovski

(ВИДЕО) ШЕКЕРИНСКА: „Патем речено, да ги ставиме Бугарите во Уставот јас мислам дека е Македонски национален интерес. Тоа ќе стане јасно и во нашата преамбула, едно се Македонците, а сосема нешто различно се Бугарите“.

Sase Ivanovski

ФЛЕКС КРЕДИТ ГО ОДБЕЛЕЖУВА ТРЕТИОТ РОДЕНДЕН!

Sase Ivanovski

(ВИДЕО) Спасовски: „Отворен Кабинет” стартуваше во СВР Штип, идеите на граѓаните ни се важни и претставуваат дополнителен мотив за уште подобри резултати

Sase Ivanovski

Димитриеска – Кочоска: Власта прави корупција и криминал, пеналите од автопатите ги прикажува како инвестиции

Sase Ivanovski

(ВИДЕО) КОЧОСКА ГО ОБВИНИ ЕСМ ДЕКА ГИ ЛАЖИРА ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ: ЗА ТОА НЕКОЈ ЌЕ ОДИ ВО ЗАТВОР?!?!

Sase Ivanovski

КОВАЧЕВСКИ: Ја рехабилитираме и автопатската делница Демир Капија – Неготино, дел од Коридорот 10, во должина од 15 километри и во вредност од 9 милиони евра

Sase Ivanovski

Почнува кампањата за спречување африканска свинска чума, годинава нема жаришта

Sase Ivanovski

Бабовски: Нема тешки метали во доматите и краставиците, ширењето лажна паника и тревога е кривично дело

Sase Ivanovski

(ВИДЕО) КОЛКУ ЧИНАТ ТРИБИНИТЕ НА ВМРО ДПМНЕ СО ОГРОМНИ ВИДЕО БИМОВИ, КРАНОВИ И ДРОНОВИ, НЕЛИ СМЕТКАТА ИМ Е БЛОКИРАНА?!

Sase Ivanovski

ВМРОВЦИТЕ НА ТРИБИНА ВО ГАЗИ БАБА ДОНЕСОА НАЈГЛУП ЗАКЛУЧОК ВО ИСТОРИЈАТА НА СИТЕ ТРИБИНИ: МАКЕДОНЦИТЕ И МАКЕДОНИЈА ИМААТ ПРАВО НА САМООПРЕДЕЛУВАЊЕ

Sase Ivanovski

(ВИДЕО) ВМРО ДПМНЕ ОДРЖА ТРИБИНА ВО ВЕЛЕС: Нашата борба е вредности, идеал и кауза. Нашата борба е да ја обновиме Македониј

Sase Ivanovski

ЕСМ доби лиценца скопјани да ги снабдува со парно во следните 10 години

Sase Ivanovski

(ВИДЕО) ЛУДИЛО: МИНИСТЕРОТ ЗА АДМИНИСТРАЦИЈА ОД АЛИЈАНСА НА АЛБАНЦИТЕ СИ ГО СТАВИЛ ЗЕТОТ ЗА ШЕФ НА КАБИНЕТ?!?!

Sase Ivanovski

(ВИДЕО) СПЕЦИЈАЛЦИ УПАДНАА СО АВТОМАТСКИ ПУШКИ: Сузбиена организирана меѓународна група за криумчарење мигранти, приведени 10 лица

Sase Ivanovski

ПРОЛЕТЕРИ СО СТИЛ НА МИЛИОНЕРИ: ПОГЛЕДНЕТЕ КАКО СЕ ОБЛАЧАЛЕ КОМУЊАРИТЕ НА ВРЕМЕТО

Sase Ivanovski

(ВИДЕО) НЕКАНЕТИ ГОСТИ НА СВАДБА ВО ОХРИД: ТУРИСТИ ОД ХОЛАНДИЈА УПАДНАА НА СВАДБА И НАПРАВИЈА ДАР МАР!

Sase Ivanovski

ПАРТИИТЕ ГИ ЗАПОСЕДНАА ЦРКВИТЕ: СДСМ ВЧЕРА ВО БАРДОВЦИ, ВМРО ДЕНЕСКА ВО БУТЕЛ

Sase Ivanovski

(ВИДЕО) СОВЕТНИЦИТЕ НА ЧАИР ИЗГЛАСАА: ЌЕ СЕ ПРОШИРУВА ЦВЕТАН ДИМОВ, НАЈТЕСНОТО СООБРАЌАЈНО ГРЛО ВО СКОПЈЕ

Sase Ivanovski

ПЕНДАРОВСКИ: Честитки за 12-те најуспешни дипломирани инженери што годинава, на 20. јубилејна церемонија го добија Инженерскиот прстен

Sase Ivanovski

(ВИДЕО) ДУИ ПРОСЛАВИ 21 РОДЕНДЕН, АХМЕТИ ЗА ОГНЕНИТЕ ВЕЛИ ДЕКА ПРОБЛЕМИТЕ ТРЕБА ДА СИ ГИ РЕШИМЕ ДОМА А НЕ ВО КОМШИИ

Sase Ivanovski

ЉУТКОВ: Денес ТИМ 4 заврши со теренската активност во општините Илинден, Петровец и Зелениково. Посетивме 30 населени места во овие општини

Sase Ivanovski

СПАСОВСКИ: Рамо до рамо со граѓаните на Битола – нашата држава, нашиот народ се исправени пред историска одлука да се продолжи европскиот пат на државата, преку усвојување на потребните реформи. Одговорност за тоа имаат сите 120 пратеници, сите политички субјекти, вклучително и ВМРО-ДПМНЕ

Sase Ivanovski

ЈАВНОСТА ЗГРОЗЕНА: Ресенчанец осомничен дека силувал 6-годишно девојче, другарка на внука му!

Sase Ivanovski

Во Скопје ќе се одржи Саем за транспорт

Sase Ivanovski

ДАРКО ЛЕШОСКИ: “Се што не можам на мајка ми в очи да и кажам.” Полн и е новчаникот со фискални сметки од супермаркети и од аптеки

Sase Ivanovski

Вранишковски по 20 години се врати во МПЦ

Sase Ivanovski

Вучиќ со бизарна изјава: Ако ме убијат, останува синот Данило. Ако него го убијат, останува ќерката Милица

Sase Ivanovski

БОГОЈЕСКИ: 100 години после српската окупација на Македонија, СПЦ си ги присвојува македонските епархии…

Sase Ivanovski

МУЦУНСКИ: Аеродром станува првата смарт општина во Македонија 💡✅

Sase Ivanovski

Шеќеринска: Противење на уставните измени се одигран автогол за Северна Македонија

Sase Ivanovski

(ВИДЕО) ПОРНО ЗА ВМРОВЦИ: ГРЦИТЕ СЕ ИЗМИСЛЕН НАРОД, МАКЕДОНИЈА Е ДО ТОКИО!

Sase Ivanovski

НИКОЛОВСКИ: Со Мицкоски или без него Македонија ќе продолжи кон ЕУ

Sase Ivanovski

И СО МОДАТА СЕ ПРЕТЕРА: Ако си богат и славен можиш и со зимска гума околу врат да си модерен

Sase Ivanovski

(ВИДЕО) Орбан се посрамоти: Сакаше да ѝ бакне рака на молдавската претседателка, но попусто

Sase Ivanovski

НИКОЛОВСКИ: Ги подобруваме условите во ЈП Национални шуми. Реконструирани се вкупно 13 објекти, подружници на ЈП Национални шуми

Sase Ivanovski

(ВИДЕО) Гол маж бегаше од балконот на петтиот кат, а потоа гневните соседи го фатија

Sase Ivanovski

Разрешениот кардиохирург Јовев за „Фокус“: Меџити ме разреши бидејќи го избрав датумот кој го предложи Ковачевски за настан

Sase Ivanovski

РАДМИЛА ШЕКЕРИНСКА ЈА ПОЧНУВА КАМПАЊАТА ЗА ПРЕТСЕДАТЕЛ?! ГОЛЕМ ДЕЛ ОД ГРАЃАНИТЕ КОИ СЕ ПРОТИВ УСТАВНИТЕ ИЗМЕНИ НЕ СЕ ПРОТИВ ЕУ, ТУКУ ИМААТ ОПРАВДАН СТРАВ ДЕКА ОВА НЕ Е КРАЈ НА БАРАЊАТА, ВЕЛИ ШЕКЕРИНСКА

Sase Ivanovski

СО ЛИТУРГИЈА ВО ОХРИД ЦРКВАТА НА ВРАНИШКОВСКИ ПРИПОЕНА КОН МПЦ-ОА, СИНОДОТ ЌЕ ЈА ПОТВРДИ ОДЛУКАТА НА 20 ЈУНИ

Sase Ivanovski

ВИДЕО ТЕЛМА: Условни казни за поранешните директори на тетовската болница, докторот Вучевски ослободен од вина за пожарот во модуларната

Sase Ivanovski

МЕЏИТИ ГО РАЗРЕШИ ОД РАКОВОДИТЕЛ НА КАРДИОХИРУРГИЈА Д-Р ЈОВЕВ КОЈ ЈА ВОДЕШЕ ПРВАТА ТРАНСПЛАНТАЦИЈА НА СРЦЕ, РЕЧЕ НЕ ТОЛЕРИРА ДИРЕКТОРИ БЕЗ РЕЗУЛТАТИ

Sase Ivanovski

Возовите запреа, вработените во влеча на протест оти не ја добиле платата за април

Sase Ivanovski

(ВИДЕО) ПЕТРОВСКА ВО ПОСЕТА НА САД, ЌЕ СЕ СРЕТНЕ СО ВРВОТ НА ПЕНТАГОН

Sase Ivanovski

Средбата Ковачевски и Мицкоски во среда во клубот на пратеници, тема уставните промени

Sase Ivanovski

ЛЕВИЦА: СОЛИДАРНОСТ СО СРПСКИОТ НАРОД НА КОСОВО И МЕТОХИЈА!

Sase Ivanovski

(ВИДЕО) БОМБА НА ЕФТОВ: МАФИЈАТА НАСКОРО ЌЕ СЕ ОБИДЕ ДА ЈА СРУШИ ВЛАДАТА НА КОВАЧЕВСКИ

Sase Ivanovski
Вчитувам....