БРАВО – ОСТУ Наце Буѓони од Куманово добива нов лик со новата фасада, во изминатите 4 години се реализирани повеќе проекти и активности во ова училиште

ОСТУ Наце Буѓони добива нов лик со новата фасада ➡ 160+ ПРОЕКТИ ВО ОСНОВНИТЕ И СРЕДНИТЕ УЧИЛИШТА ➡ 4 ГОДИНИ КУМАНОВО СЕ МЕНУВА!
Во изминатите 4 години се реализирани повеќе проекти и активности во ова училиште помеѓу кои:

? Во 2021 година
✅ Реконструкција на двете спортски игралишта во склоп на училиштето со нова тартан подлога, комплет голови и кошеви, трибини и заштитна ограда.
✅ Замена на стари прозорци во училишните ходници и во делот со работилници.
✅ Партерно уредување на училишниот двор со асфалтирање и бекатонирање на пристапни патеки и хортикултурно уредување.
✅ Замена на прозорци на машински кабинет и помеѓу главната зграда и работилницата.
✅ Набавка на 46 смарт табли за целото училиште за паралелки на македонски и албански наставен јазик.
? Во 2020 година
✅ Набавка на онлајн камери, слушалки со микрофони за компјутерите во сите училници за онлајн настава.
✅ Реконструкција на кров помеѓу бараките и главната зграда во објектот каде се одвива настава на албански наставен јазик.
✅ Набавка на мебел за сите училници, кабинети, канцеларии и мини кујна.
✅ Набавка на нагледни средства и електронска опрема за настава во електротехничка струка, компјутерска и мрежна опрема.

? Во 2019 година
✅ Набавка на 17 магнетни табли, 20 наставнички столчиња , 70 училишни столчиња со анатомска метална конструкција и 100 седишта и наслони за столчиња.
✅ Набавка на 14 компјутери и друга компјутерска опрема.
✅ Поставување на нови подови во мобилните училници во објектот за настава на албански наставен јазик.
✅ Поставување на зелени пластични канти за смет и метални корпи за отпадоци.
✅ Реновирање на ѕидовите на 15 училници во делот на главната зграда.
? Во 2018 година
✅ Започна изградбата на нова училишна спортска сала која е веќе во функција.
✅ Реновирање на ѕидовите на 15 училници во делот на главната зграда.
✅ Изградба на пристап за инвалидизирани лица на главниот влез.
✅ Реновирање на простории во објектот за настава на албански наставен јазик со замена на вратите на главниот влез и тоалетите, како и замена на старите прозорци со нови термопан прозорци во ходниците.
✅ Набавка на 30 компјутери, 30 столици за административни простории, нагледни средства и компјутерска опрема.
? Во 2017 година
✅ Kомплетно e заграден училишниот двор.
#КумановоСеМенува
#КумановоКаквоШтоГоСакаме
#ЗаНашеКуманово
#ЗборотЕЗбор

Link with us
Game bài đổi thưởng