ГРКОВСКА: Како дел од проектот на САД за поддршка на процесите на дигитализација одржана е првата он-лајн работна средба за процесот на дигитализација на јавната администрација со експертски тим од Естонија ??

Дискутиравме за основните постулати на понатамошниот развој на стратегијата и практичните чекори кои ќе се преземаат на краток и среден рок.

Во насока на подобрување на целокупната ефикасност на системот и подобрена испорака на услуги на граѓаните, естонските експерти ќе допатуваат во Скопје на почеток на месец Март со што и формално ќе почне практичната соработка помеѓу двете земји.