ИЛИЈЕВ: Мост како сообраќајна врска на двете страни на Кочанска Река, по Железничкиот мост

Мост како сообраќајна врска на двете страни на Кочанска Река, по Железничкиот мост. Неговата изградба ќе овозможи олеснет пристап на граѓаните што живеат во овој дел од градот, а неговата потреба ја наметнува и зголемената комуникација кон Спортско-рекреативниот центар „Зорик“.

Овој инфраструктурен проект е можност за подобар изглед и забрзан развој на значаен простор во Кочани.
Граѓаните на Кочани го заслужуваат најдоброто!