ЌЕ НЕ БИДЕ – ПРОЕКТ НА КЛИНИКАТА ЗА ХЕМАТОЛОГИЈА ИЗБРАН ОД 38 СВЕТСКИ ПРОЕКТИ ДА ДОБИЕ ПАРИ ЗА ИСТРАЖУВАЊЕ ЗА КОВИД-19

„Очекуваме резултатите од спроведените анализи да имаат улога во добивање подлабока слика за имунолошкиот одговор на секој од пациентите со ковид-19 поединечно, со што би било можно и дизајнирање на индивудализиран тераписки пристап за секој пациент“, вели директорката на Хематологија д-р Ирина Пановск-Ставридис. (Фото: СДК.МК)

Проект од Клиниката за хематологија од Скопје е одобрен и избран да биде финасиран во следните две години од Меѓународниот центар за генетски инженеринг и биотехнологија (ИЦГЕБ) во Трст, Италија.

Проектот предводен од директорката на Клиниката, д-р Ирина Пановска-Ставридис беше во сериозна конкуренција од 38 меѓународни поднесоци на научно-истражувачки проекти во областа на ковид-19.

Директорката вели дека се работи за заеднички проект подготвен во соработка со еминентните експерти, академик д-р Димитар Ефремов, кој раководи со Одделот за молекуларна хематологија во ИЦГЕБ, д-р Милена Стефановиќ и д-р Илир Демири од Клиниката за инфективни болести и фебрилни состојби, академик д-р Александар Димовски од Центарот за генетски инженеринг и биотехнологија од Македонската академија за наука и уметности (МАНУ) и министерот за здравство Венко Филипче.

Ковид-19 е болест која има неколку фази, а секоја фаза има свои специфики и бара различен тип на интервенција, велат од Клиниката за хематологија.

Цели на нивните истражувања се :

да утврдат зошто кај некои пациенти имуниот систем не успева да се справи со ковид-19 инфекцијата во почетните фази,
дали може да се предвиди текот на болеста и дали евентуално би можело да се интервенира за да се превенира тежок облик или несакан исход од истата.
„За таа цел ќе испитуваме два сегмента од имуниот систем. Едниот се таканаречените природни антитела, тоа се вид антитела кои се во состојба да неутрализираат различни вируси и кои имуниот систем ги произведува независно од претходни инфекции или вакцинации, а вториот сегмент се цитотоксичните Т лимфоцити. Очекуваме резултатите од спроведените анализи да имаат улога во добивање подлабока слика за имунолошкиот одговор на секој од пациентите со ковид-19 поединечно, со што би било можно и дизајнирање на индивудализиран тераписки пристап за секој пациент.

Овој меѓународно поддржан проект ни дава шанса да се вклучиме во глобалната научна борба за справување со пандемијата ковид-19 и покажува дека во мала земја како нашата е препознат потенцијал за научно-истражувачка работа“, вели д-р Пановска-Ставридис.