КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА: Ги известуваме нашите клиенти – корисници на пензии, дека со своите средства за месец септември ќе можат да располагаат преку нашата мрежа на банкомати, како и во трговската мрежа веќе од 28.09.2020 година

За пензионерите кои не користат картички, исплатата ќе биде организирана во 4 (четири) групи и тоа според висината на пензиите:
? До 11.000 денари на 28.09.2020 г. (понеделник)
? 11.001-14.000 денари на 29.09.2020 г. (вторник)
? 14.001-18.000 денари на 30.09.2020 г. (среда)
? Над 18.001 денари на 1.10.2020 г. (четврток)

Пензионерите при подигање на своите пензии на шалтер, ќе можат да побараат некоја од следните услуги со кои ќе ја намалат потребата од посета на банка:
? Бесплатна дебитна картичка Visa Debit
? Пристап до бесплатната услуга Интернет банка
? Отворање трајни налози за плаќање сметки за комуналии

Потсетуваме дека клиентите при посетата, заради заштита на своето здравје и здравјето на вработените, мора задолжително да ги следат сите пропишани мерки за заштита и превенција – држење на пропишаното минимално растојание, носење заштитна маска, марама или шал и задолжителна дезинфекција на рацете.
Ваша, Комерцијална банка.

sun win

sunwin

sunwin

tải sunwin

sunwin