КУРТОНИТЕ ОТПОРНИ НА КОРОНА: ВО АЛФА ТЕЛЕВИЗИЈА НИКОЈ НЕ НОСИ МАСКИ?!?!

Зошто никој не носи маски во Алфа ТВ? Тројца луѓе седнати на маса повеќе од 1 час, на растојание од 1 метар човек до човек и не носат маски?!

Што значи ова, дека куртоните се отпорни на корона?!?!