ЛДП се шири со нови општински организации. Вечерва во хотел Сириус, се одржа основачко Собрание на општинската организација на ЛДП – Василево

Собранието избра општински и надзорен одбор а за претседател на општинската организација едногласно е избран Ристе Делијанов.

На основачкото Собрание присуствуваа претседателот на ЛДП, Горан Милевски, членот на извршниот одбор, Јане Станкоски и извршниот секретар Андреј Јосифовски.