МАКРАДУЛИ: Во Росоман поштата ќе работи во две смени за да им се излезе во пресрет на граѓаните

? Работна средба со градоначалникот на општина Росоман, Стојан Николов.

? На состанокот разговаравме за новите понуди, услуги, можности кои го нуди #ПоштаМКД и нивна поголема достапност за граѓаните.

? Една од темите беше започнувањето на двосменско работење на Поштата во Росоман, со цел да се зголеми достапноста на услугите и да се излезе во пресрет на барања на граѓаните.

? Го презентирав и најповолниот пакет на #ПоштаМКД за поврзани услуги понуден на поштенскиот пазар во нашата држава, кој вклучува печатење ковертирање и достава.

? При посетата на ЕПМ 1422 Росоман, со вработените разговаравме и за начинот на имплементација на ново воведената услуга за исплата на пензија до дома.

? ПоштаМКД – сериозен партнер и на институциите, и на граѓаните.