Министерство за економија објави повик со кој над 7.500 домаќинства со ниски приходи ќе добијат пониски сметки за струја од 600 до 800 денари во период од ✅12 меесеци!

Kreshnik Bekteshi

?Министерството за економија денеска го објави јавниот оглас за финансиска поддршка за потрошена електрична енергија за лица со ниски примања за 2022 година.
Согласно јавниот повик од 600 до 800 денари пониски сметки за струја ќе добијат над 7.500 домаќинства со ниски приходи во период од ✅12 меесеци!
За оваа мерка обезбедени 60 милиони денари ❗️
Финансиска поддршка ќе добијат домаќинствата чии редовни месечни примања не го надминуваат нето приходот од ❗️30.000 денари и тоа за:
➡️самец до 15.194 денари;
➡️домаќинство со два члена до 18.000 денари;
➡️домаќинство со три члена до 21.000 денари
➡️домаќинство со четири члена до 25.000 денари; и
➡️домаќинство со пет члена и повеќе до 30.000 денари
?Јавниот повик и потребната документација може да ја најдете на веб-страната на Министерството за економија на следниот линк: https://www.economy.gov.mk/doc/3070
——————————————————
?Ministria e Ekonomisë sot ka shpallur thirrjen publike për mbështetje financiare për energjinë elektrike të konsumuar për personat me të ardhura të ulëta për vitin 2022.
Sipas thirrjes publike nga 600 deri në 800 denarë fatura më të ulëta të energjisë elektrike do të marrin mbi 7.500 amvisëri me të ardhura të ulëta në një periudhë prej ✅12 muajsh!
Për këtë masë janë siguruar 60 milion denarë❗️
Përkrahje financiare do të përfitojnë amvisëritë, të ardhurat e rregullta mujore të të cilave nuk i kalojnë të ardhurat neto prej ❗️30.000 denarë për:
➡️person të vetëm deri në 15.194 denarë;
➡️amvisëri me dy anëtarë deri në 18.000 denarë;
➡️amvisëri me tre anëtarë deri në 21.000 denarë
➡️amvisëri me katër anëtarë deri në 25.000 denarë; dhe
➡️amvisëri me pesë anëtarë dhe më shumë deri në 30.000 denarë!
?Thirrjen publike dhe dokumentacionin e nevojshëm e gjeni në faqen e Ministrisë së Ekonomisë në linkun e mëposhtëm: https://www.economy.gov.mk/doc/3070

game sunwin

sunwin

sunwin

tải sunwin apk sunwin.apk mới nhất sunwin.apk mới nhất

sun win