Министерството за одбрана денеска објави Јавен оглас за прием на нови 100 професионални војници на служба во Армијата на Република Северна Македонија

Објавен јавен оглас за прием на 100 професионални војници

Министерството за одбрана денеска објави Јавен оглас за прием на нови 100 професионални војници на служба во Армијата на Република Северна Македонија.

Рокот за пријавување на кандидати е 15 дена, вклучувајки го и денот на објава.

Условите за пријавување се следни:

– да бидат државјани на Република Северна Македонија;

– да имаат завршено средно образование;

– да не се постари од 25 години на денот на завршување на огласот за прием и

– да се здравствено и физички способни.

Идните професионални војници ќе земаат почетна плата над 25.000,00 денари со дополнителни над 8.000,00 денари трошоци за станбено обезбедување по навршување на 4 години служба во Армијата.

Кандидатите за професионални војници пријавата може да ја поднесат на неколку начини:

– по електронски пат заедно со потребните документи на javenoglaspfv@mod.gov.mk;

– до Одделението за одбрана во местото на живеење, со приложување на потребните документи.

При вработувањето ќе се води сметка за соодветна и правична застапеност на граѓаните кои припаѓаат на сите заедници со почитување на критериумите за прием.

Подетални информации во однос на Јавниот оглас може да се најдат на веб страната на Министерството за одбрана www.mod.gov.mk

Link with us
Game bài đổi thưởng