МИТКО ЈАНЧЕВ: Чекор по чекор до најубавиот Градски зелен пазар!

Објектот е во завршна фаза. Во моментот се поставуваат занаетчиско – молерски и монтажерски работи, а потоа следува поставување на кошулица во пад и монтирање на тезгите.
Со љубов за Кавадарци ?