МИТКО ЈАНЧЕВ: Општина Кавадарци денес официјално започна со реконструкција на Градскиот зелен пазар, инвестиција вредна 102 милиони денари

Механизацијата на фирмата „Градба промет“ го расчистува теренот на локацијата на постојниот зелен пазар. Со новиот проект изработен од архитектонското биро „Дизајн центар Инжинеринг“ општината ќе гради современ покриен зелен пазар во две нивоа за паркирање и едно ниво за продажба на свежи зелени производи, како и производи кои бараат посебни услови.
Во функционална смисла објектот ја задржува својата намена која се збогатува со дополнителни содржини.

Приземниот дел е предвиден за пристап, како и за паркирање на 62 лесни автомобили и едно паркинг место за инвалиди. Новина е сообраќајниот пристап до објектот од источнатa страна по траса на ул. „Зелен Пазар“ на потегот од спојот со ул.„Цано Поп-Ристов“ до спојот со ул. „7-ми Септември“ која сега ќе се трансформира од пешачка во улица за моторен сообраќај. Таа улица ќе има функција за пристап до објектот, како и за дотур на производи. Во ова ниво се наоѓаат и санитарни јазли за продавачите и потрошувачите.

На нивото над приземјето (+3.10) се предвидува покриен простор со челична настсрешница кој ќе служи за поставување на мобилни тезги за продажба на зелени производи (зеленчук, сезонско и јужно овошје, цвеќе, чај и зачини), како и посебен дел пунктови каде што ќе се продавааат производи кои бараат посебни услови (месо, риба, млечни производи, јајца, маслинки). Во делот на пазарот каде ќе има поставени тезги за продавање на зелени производи не е предвидено затварање на просторот со ѕидарија.
Проектот предвидува подземно ниво со 66 паркинг места за лесни автомобили и едно паркинг место за лица со посебни потреби. Трите нивоа се поврзани преку вертикални комуникации: скалници, товарен лифт за достава на роба и помал лифт за луѓе. Конструкцијата на објектот е комбинација од бетон и челик.

Општината Кавадарци за изградба на објектот ќе инвестира 102.616.159 денари.
Во времето на изградба на новиот пазар, неговата функција ќе ја обавува пазарот на локацијата на Булеварот „Никола Минчев“.

Link with us
Game bài đổi thưởng