МОНТИ ПАЈТОН ТРАГИ КОМЕДИЈА ВО ЃОРЧЕ ПЕТРОВ: ГРАДОНАЧАЛНИКОТ СТОЈКОСКИ И ЛИДЕРОТ НА ВМРО ДПМНЕ МИЦКОВСКИ ДРЖЕА ПРЕС ЗА ПРОЕКТ ФИНАНСИРАН ОД ВЛАДАТА КОЈА ЈАПЛУКААТ И РУШАТ 24/7

Стојкоски: Реализацијата на капитални проекти продолжува, извршена е ревитализација на коловозот на улицата „Манчу Матак“ во Хром

Почитувани,

Се работи за финална реализација на еден капитален проект за општината Ѓорче Петров, поконкретно за месната заедница Хром, а тоа е целосна ревитализација на коловозот на улицата „Манчу Матак“ во Хром, при што е изведена и целосно нова линија на атмосферска канализација.

Самиот асфалтен слој е во приближна должина од некои 650 метри, додека пак атмосферската канализација со краците се со должина до 850 метри. Делот на атмосферската канализација кој што е под ова улица понатаму се приклучува на главниот колектор под улицата „Кичевска“ и оди се до реката Вардар.

Многу битен проект за овој дел на населбата затоа што на овој начин ќе се регулира истекувањето на атмосферските води со што ќе се олесни да кажам и во дел канализациониот систем за отпадни води на самата улица.

Дополнително произведба на работите на оваа улица се изврши и делумна промена на инсталациите за електрична енергија со што се остави простор да има можност да се приклучат повеќе објекти, да се подобри напонот во делот. Изведени се нови тротоари со приближна големина од некои 1700 метри квадратни.

Целиот овој проект е финансиран преку заем од МСИП 2 програмата на Светска Банка преку Министерството за финансии и конкретно овој проект чини отприлика околу 20 милиони денари.

sunwin web

sunwin

sunwin

tải sunwin

tải sunwin game bài sunwin sunwin web