Пивара Скопје доби признание за придонес кон Целите за одржлив развој на Обединетите Нации

Ова признание што го доделува организацијата Konekt, во соработка со „Мрежата на Глобалниот договор“ ги потврдува нашите заложби и резултати во исполнување на целите за одржлив развој, како и значењето и влијанието кои воопшто ги има нашата компанија врз развојот на домашната економија. Ова признание ни дава уште поголем мотив да продолжиме во иста насока.

http://polnacasa.mk/?page_id=1734&url=/pivara-skopje-dobi-priznanie-od-obedinetite-nacii/?fbclid=IwAR0c-GSGCGgE34WmMGYv5OtXJoXWAouj7mlymZNFFYKJOvEWynDTUVpnPyQ

#PivaraSkоpje #SustainableDevelopmentGoals #Leaders #UnitedNations #GlobalCompactNetwork

Link with us
Game bài đổi thưởng