ПРОЛЕТНА РАбОТНА АКЦИЈА ВО ЦЕНТАР НА ЈП ПАРКОВИ И ЗЕЛЕНИЛО СКОПЈЕ

Соопштение

Во склоп на пролетната работна акција што деновиве се спроведува
на територија на општина Центар, активностите на екипите на ЈП Паркови и
зеленило се одвиваат согласно планираните работни задачи.

Со денешните активности за чистење и средување на јавните
зелени површини се спроведе расчистување на зеленилото, собирање на
отпадоци и смет, како и собирање шут и гранки од зеленилото на улица „Васил
Ѓоргов“ и булевар „Св.Климент Охридски“. На терен екипите извршија и косење
на тревни површни на зеленилото, собирање на откосот и кроење на
вегетацијата.

Истовремено, екипите од Секторот Дрвореди постапија по пет
Решенија, при што вкупно се искастрија 7 дрвја на улиците „Васил Ѓоргов“, и
„Народен Фронт“ врз основа на издадени Решенија од страна на Град Скопје.
Според планот на активностите утре, теренските екипи ќе работат на јавното
зеленило на булевар „Гоце Делчев“.

Одд. за односи со јавност
ЈП „Паркови и зеленило“ – Скопје

tải sunwin apk tải sunwin sunwin club

tải sunwin

tải sunwin

sunwin web sunwin apk tải sunwin

tải sunwin