Располагајте со дополнителни 400.000 денари секогаш кога имате потреба од нив. Аплицирајте за новиот СМАРТ кредит преку кредитна картичка на Комерцијална банка

Располагајте со дополнителни 400.000 денари секогаш кога имате потреба од нив. Аплицирајте за новиот СМАРТ кредит преку кредитна картичка на Комерцијална банка, кој е едноставен за одобрување и без ограничен рок на важност.

Подетални информации за можностите на СМАРТ кредитот прочитајте тука: https://www.kb.com.mk/Default.aspx?sel=2450&lang=1&uc=1