ШОКАНТНО: ФАНАТИЦИТЕ ОД УНЕСКО СЕ ПРОТИВ СЕКАКОВ ТУРИСТИЧКИ РАЗВОЈ ВО ОХРИД, ДУРИ БАРААТ ДА СЕ РАСКОПА ТАЗЕ ИЗГРАДЕНАТА ПЕШАЧКА ПАТЕКА ОД ОХРИД ДО ГОРИЦА ВРЕДНА НЕКОЛКУ МИЛИОНИ ЕВРА?!?!

УНЕСКО бара и отстранување на урбаната опрема околу значајните знаменитости во градот (Фото: Ѓ. Личовски)

Отстранување на дивопоставените објекти вдолж брегот на Охридското Езеро и во заштитеното подрачје на градот, целосна забрана за градба, усогласување на урбанистичките планови со Планот за управување со светското природно и културно наследство на Охридскиот Регион, заштита на старата градска архитектура, отстранување на урбаната опрема околу значајните знаменитости во градот и сончевите колектори од куќите во Стар Град, се само дел од забелешките нотирани во најновиот обемен Извештај на УНЕСКО. Извештајот за состојбата со заштитеното природно и културно наследство на Охридскиот Регион е доставен до институциите во земјава, а Општина Охрид се очекува да го добие утре.

УНЕСКО бара и реконструкција на пешачката патека која го поврзува каналот „Студенчишта“ со „Горица 1“ бидејќи оценката е дека се прекинале природните врски меѓу езерото и блатото со што бил загрозен живиот свет.

Според градоначалникот на Охрид, Константин Георгиески проблемот е сложен, а за повеќето забелешки потребeн е долг период за да бидат отстранети.

„Добар дел од проблемот е како резултат на некомуникација во изминатите година на државата со УНЕСКО и со нивните советодaвни тела. Сега ставовите кои ги добиваме се поприлично ригидни и строги. Може да се остварат, но не може преку ноќ нешто што долги години не се водело соодветно грижа“, вели Георгиески.

Охридскиот Регион како атрактивна и уникатна туристичка дестинација треба да остане на Листата за заштитено подрачје, сметаат експертите.

„Останувањето на листа на Oхридскиот Регион на листата на Светско природно и културно наследство е од големо значење бидејќи иднината, развојот на Охрид го поврзувам со туризмот кој неспорно е поврзан со одржување на овој статус“ , вели Андон Бојаџи од Националниот парк Галичица.

ОХРИД НЕМА ДА СЕ НАЈДЕ НА ЛИСТАТА НА СВЕТСКО НАСЛЕДСТВО ВО ОПАСНОСТ, АМА И ДА СЕ НАЈДЕ НЕ Е ТРАГЕДИЈА, УВЕРУВА ГРАДОНАЧАЛНИКОТ ГЕОРГИЕСКИ
Според еколозите, сѐ поизвесно е дека Охрид ќе се најде на листата на заштитено подрачје во опасност што пак од друга страна би значело користење на стручна помош, искуства и механизми на УНЕСКО.

Според правилата на УНЕСКО, Листата на загрозено светско наследство е создадена да ја информира меѓународната заедница за условите кои ја загрозуваат специфичната особеност поради која еден регион или место е ставен на Листата за светско наследство, а и за да охрабри корективна акција. Ставањето на Листата на загрозено светско наследство му овозможува на Комитетот за светско наследство на УНЕСКО на загрозеното место даде му даде итна помош од Фондот за светско наследство. Тој ја информира и меѓународната заедница за ваквите состојби, со надеж дека ќе се здружат силите за да се спасат загрозените места. Ставањето на Листата загрозено наследство овозможува светската заедница за заштита да преземе специфични мерки за заштита и тоа на ефикасен начин. Се разбира, досега се покажало дека со самите изгледи едно место да се стави на Листата зегрозено наследство веќе се иницирала итна акција за заштита.

Со вбројувањето на едно место на Листата загрозено наследство, Комитетот за светско наследство на УНЕСКО, во консултација со владата за загрозениот регион, треба да развие и усвои програма за корективни мерки и потоа да врши мониторинг на состојбата на терен. Сите активности треба да се преземат за да се обноват загрозените вредности на местото, за да се овозможи тоа во најкус можен рок д биде тргнато од Листата на загрозено наследство.

Link with us
Game bài đổi thưởng