СОСЕМА ЗАСЛУЖЕНО – Самка Ибраимовски – заменик-директор на „Македонијапат“, Деспотовски на чело на Дирекцијата за ТИРЗ

Владата му препорача на Управниот одбор на Јавното претпријатие за одржување и заштита на магистралните и регионалните патишта „Македонијапат“ – Скопје да го избере Самка Ибраимовски за в.д. заменик-директор.

Досегашниот директорт на Фондот за иновации и технолошки развој, Јован Деспотовски, пак, е именуван за в.д. директор на Дирекцијата за технолошко-индустриски развојни зони.

На местото на Деспотовски на директорската функција во ФИТР е поставен Коста Петров.

Бесник Елези е именуван за в.д. заменик-директор на Агенција за храна и ветеринарство, а Томе Спировски е разрешен од должноста директор на Државниот просветен инспекторат.

За в.д. директор на оваа институција е именуван Ардијан Муслиу.

Владата ја прифати оставката на Јовица Стојановиќ и го разреши од должноста директор на Управата за извршување санкции на негово барање и го именува за директор на Казнено-поправниот дом „Идризово“, отворено одделение во Велес.

Владата ја прифати и оставката од Марјан Спасовски и го разреши од должноста директор на „Затвор Куманово“, отворено одделение во Крива Паланка, на негово барање и го именува за в.д. директор на Управата за извршување санкции.

Ненад Цветковиќ е именуван за в.д директор на „Затвор Куманово“, отворено одделение во Крива Паланка.

Владата го разреши и Беким Халими од должноста директор на Службата за просторен информативен систем и на негово место го именува Митко Крстевски.

sun win

game sunwin game bài sunwin game sunwin

sunwin

sunwin web

sun win