СРЕДБА ОСМАНИ-ДЕНДИАС ВО ООН ВО ЊУЈОРК: Четири години по потпишувањето на договорот од Преспа, со Грција успеавме да изградиме стратешки однос

Министерот за надворешни работи Бујар Османи, на маргините на 77-то генерално собрание на ОН оствари средба со неговиот грчки хомолог, министерот за надворешни работи на Никос Дендиас.

„Четири години по потпишувањето на договорот од Преспа, со Грција успеавме да изградиме стратешки однос, со предвидлива динамика и развој, кое може да се огледа како во нашиот континуиран политички дијалог, така и во поглед на нашата економска соработка и зголемената трговска размена“, нагласи Османи по средбата. Во тој контекст, изрази задоволство за искажаната подготвеност на Владата на Грција за помош на Северна Македонија во справувањето со предизвиците со енергетската криза.

Во разговорите, беше повторено значењето на постигнатиот договор од Преспа, кој денес служи како модел за успешно решавање на отворени билатерални прашања меѓу две соседни држави, важноста на понатамошната имплементација на договорот, како и одлучноста на двете страни да продолжат со напори во таа насока, со што ќе се исполнуваат целите на договорот и Акцискиот план за соработка.

Во однос на европската перспектива на Северна Македонија, двајцата министри го поздравија одржувањето на првата Меѓувладина конференција и започнувањето на пристапните преговори меѓу Северна Македонија и ЕУ. Министерот Дендиас, уште еднаш ги потенцираше јасните позиции на Грција за силна и континуирана поддршка за Северна Македонија во нејзиниот европски пат, како и поддршката за останатите држави од регионот на Западен Балкан во нивните европски и вро-атлантски интеграции.

Посебно внимание се посвети на предизвиците поврзани со руската агресија врз Украина, соработката во рамките на НАТО и претстојното претседавање на Северна Македонија со ОБСЕ почнувајќи од 1 јануари.

REPUBLIKA E MAQEDONISË SË VERIUT
MINISTRIA E PUNËVE TË JASHTME

Kumtesë

TAKIMI OSMANI – DENDIAS

Ministri i Punëve të Jashtme, Bujar Osmani, në margjinat e Seancës së 77-të të Asamblesë së Përgjithshme të KB-së realizoi takim me homologun e tij grek, Ministrin e Punëve të Jashtme, Nikos Dendias.

“Katër vite pas nënshkrimit të Marrëveshjes së Prespës, me Greqinë arritën të ndërtojmë marrëdhënie strategjike, me dinamikë dhe zhvillim të parashikueshëm, që mund të reflektohet si në dialogun tonë të vazhdueshëm politik, ashtu edhe në bashkëpunimin tonë ekonomik dhe rritjen e shkëmbimit tregtar”, theksoi Osmani pas takimit. Në këtë kontekst, shprehu kënaqësi për gatishmërinë e Qeverisë së Greqisë për ta ndihmuar Maqedoninë e Veriut në ballafaqimin me sfidat e energjisë elektrike.

Gjatë bisedës u ritheksua rëndësia e marrëveshjes së arritur të Prespës, e cila sot shërben si model për zgjidhjen e suksesshme të çështjeve të hapura bilaterale ndërmjet dy shteteve fqinje, rëndësia e implementimit të mëtejshëm të Marrëveshjes, si dhe vendosmëria e të dyja palëve të vazhdojnë përpjekjet në këtë drejtim, me çka do të përmbushen qëllimet e Marrëveshjes dhe Planit Aksionar për bashkëpunim.

Lidhur me perspektivën evropiane të Maqedonisë së Veriut, të dy ministrat e përshëndetën mbajtjen e Konferencës së parë Ndërqeveritare dhe fillimin e negociatave për anëtarësim ndërmjet Maqedonisë së Veriut dhe BE-së. Ministri Dendias i riafirmoi qëndrimet e qarta të Greqisë për mbështetje të fortë dhe të vazhdueshme për Maqedoninë e Veriut në rrugën e saj evropiane, si dhe mbështetjen për vendet tjera të rajonit të Ballkanit Perëndimor në integrimet e tyre evropiane dhe euro-atlantike.

Vëmendje e veçantë iu kushtua sfidave lidhur me agresionin rus ndaj Ukrainës, bashkëpunimin në kuadër të NATO-s dhe kryesimin e ardhshëm të Maqedonisë së Veriut me OSBE-në duke filluar nga 1 janari.

Link with us
Game bài đổi thưởng