(ВИДЕО) КОЛЕ ЧАРАКЧИЕВ: Сигурен сум дека проектите од нашата програма за Радовиш но и повеќе идеи ќе бидат прифатени и истите заедно ќе ги реализираме!

? Почитувани сограѓани, почитувани пријатели.
?Сигурен сум дека проектите од нашата програма но и повеќе идеи ќе бидат прифатени и истите заедно ќе ги реализираме!
? Како градоначалник ќе излегувам во пресрет на потребите на граѓаните но и на бизнис секторот. За олеснет пристап и подобра сообраќајна и инфраструктурна кОмуникација до постоечките и новите компании!
✊ ВО НЕДЕЛА ДА ГЛАСАМЕ ЗА ГРАДОНАЧАЛНИК И СОВЕТНИЦИ КОИ ЌЕ СОРАБОТУВААТ СО ВАС И ЌЕ РАБОТАТ ЗА ВАШ ИНТЕРЕС!
? ГЛАСАМЕ ЗА НАЈДОБРОТО ЗА НАШАТА ОПШТИНА РАДОВИШ!
? ГЛАСАМЕ ЗА БРОЈ 12!