(ВИДЕО) Кондовски: Студентска стипендија за битолските студенти кои ќе се школуваат во Битола