(ВИДЕО) Костадинов во посета на реконструираното училиште во Баница

Со реконструкцијата на училиштето во Баница уште еднаш ги потврдуваме нашите заложби дека за нас зборот е збор и ако нешто сме ветиле на територијата на општина Струмица, дали станува збор за урбаниот дел или населените места, ние тоа го реализираме.
Затоа, благодарам на поддршката којашто ни ја давате, ваше е да не мотивирате, а наше да работиме во ваш интерес.