(ВИДЕО) ИГОР АЛЕКСАНДРОВ, МЕНАЏЕР НА ЦРКВИТЕ ВО АВСТРАЛИЈА КОИ 20 ГОДИНИ ВОДАТ СУДСКИ СПОР СО МПЦ ШТО ЈА ЧИНИ 5 МИЛИОНИ ДОЛАРИ МПЦ: НАШИТЕ ВЕРНИЦИ ТУКА ВО АВСТРАЛИЈА НЕМА ДА ГО ПРИФАТАТ ДОГОВОРОТ НА МПЦ СО СПЦ