(ВИДЕО) ОХРИД Е ДОМАЌИН НА ГОЛЕМА НАТО ВЕЖБА ЗА СПАСУВАЊЕ ПРИ ЦИВИЛНИ КАТАСТРОФИ: Станува збор за вежбовна активност од големи размери, настан кој инволвира повеќе од 700 учесници од земјава и странство во којашто, покрај Република Северна Македонија, учествуваат 27 земји и е прва НАТО вежба во Република Северна Македонија од ваков размер

Денеска на терен, на две работни точки медиумските претставници на повеќе странски држави присуствуваа на реализација на вежбовното сценарио вжбовното сценарио „СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 2021“ на терен, а и поврзаноста оперативно и со НИКС – Нато командниот систем за инциденти (NICS).

Вежбата „СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 2021“ e во организација на НАТО Евроатлантскиот Центар за координација на одговор при катастрофи (EADRCC) и Центар за управување со кризи (ЦУК) се реализира во периодот од 20 до 24 септември 2021 година на подрачјето на Охрид и Струга.

Ова е прва цивилна НАТО вежба во Република Северна Македонија, којашто заради состојбата со пандемијата од „Ковид 19“ истовремено ќе се одвива и теренски и штабно, а Центарот за управување со кризи (ЦУК) ќе биде домаќин, односно организатор на сите активности поврзани со вежбата, заедно со надлежните институции коишто се дел од Системот за управување со кризи.

Станува збор за вежбовна активност од големи размери, настан кој инволвира повеќе од 700 учесници од земјава и странство во којашто, покрај Република Северна Македонија, учествуваат 27 земји и е прва НАТО вежба во Република Северна Македонија од ваков размер.

Вклученоста во претстојната НАТО вежба претставува одлична можност за поддршка на националните власти и градење на капацитетите преку подобрување на готовноста при природни катастрофи и катастрофи предизивикани од човек, подобрување на планирањето, превенцијата и одговорот, со што би се зајакнале националните капацитети за одговор при итни ситуации.

Во склоп на вежбата ќе бидат организиран научен ВИП симпозиум во траеење од два дена, каде што ќе се одвива дискусија помеѓу високи претставници од НАТО, членките на НАТО, државите – партнери, меѓународните организации и НВО. Максмална бројка на учесници ќе биде 50 лица, при што ќе има можност и за видео емитување.

Сценариото за вежбата се базира на урбани операции за: пребарување и спасување, планинска потрага и спасување, одговор на поплави, одговор на хемиски, биолошки или радиолошки инциденти и кампањи за лажни вести што ќе влијаат на цивилното население и критичната инфраструктура во областа околу градовите Охрид и Струга.