(ВИДЕО) СЛУГИТЕ НА РЕЖИМОТ ПОЧНАА ДА СЕ ИЗВИНУВААТ, НО СЕГА Е ДОЦНА