Во собранието презентирани резултатите од студијата насловена Говорот на омраза како валута на национализмот: институционален одговор во Северна Македонија, спроведена од Институтот за демократија

Nënkryetarja e Komunës së Çairit, znj. Sermine Purrini bashkë me drejtoreshën e kopshtit për fëmijë “Fidani”, Gzime Bakiu, mori sot pjesë në Seancën e Komitetit për marrëdhënie ndërmjet bashkësive në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë së Veriut.
Në këtë seancë u prezentuan rezultatet e studimit të titulluar Gjuha e urrejtjes si valutë e nacionalizmit: përgjigje institucionale në Maqedoninë e Veriut, realizuar nga Instituti për Demokraci.
Ndërsa, ditë më parë në Kopshtin për Fëmijë “Fidani” të Çairit për vizitë pune qëndroi kryetarja e Komitetit për marrëdhëniet ndërmjet bashkësive në Kuvendin e Maqedonisë së Veriut, deputetja Arbana Pasholli, sikurse edhe deputetët Merita Koxhaxhiku, Latife Shikovska dhe Zeqir Ramçilloviq, që të gjithë anëtarë të komitetit në fjalë.
Me këtë rast përkujtuam se Çairi është komunë shumetnike ku respektimi i ndërsjellë mes banorëve të saj është shembulli më i mirë që mund të jepet, rrjedhimisht edhe shembull për funksionim të suksesshëm të konceptit një shoqëri për të gjithë.
————————
Подпретседателката на општина Чаир, г-ѓа.Сермине Пурини заедно со директорката на градинката „Фидани“, Гзиме Бакиу, денеска учествуваа на Седницата на Комисијата за односи меѓу заедниците во Собранието на Република Северна Македонија.
На оваа сесија беа презентирани резултатите од студијата насловена Говорот на омраза како валута на национализмот: институционален одговор во Северна Македонија, спроведена од Институтот за демократија.
Инаку, претседателката на Комисијата за односи меѓу заедниците во Собранието на Северна Македонија, пратеничката Арбана Пашоли, како и пратениците Мерита Коџаџику, Латифе Шиковска и Зеќир Рамчиловиќ, пред неколку дена беа во работна посета на градинката „Фидани“ во Чаир.
Во оваа прилика потсетивме дека Чаир е мултиетничка општина каде меѓусебното почитување меѓу нејзините жители е најдобриот пример што може да се даде, следствено и пример за успешно функционирање на концептот на едно општество за сите.