ЗА СРЕЌА ДАНЕЛА ОВОЈ ПРОЕКТ НА СДСМ НЕ МОЖЕШЕ ДА ГО СПРЕЧИ: Со грант од 1 милион евра ЈП Водовод и канализација ги почна активностите за Пречистителна станица во Скопје

Изведбата на студијата и практичната примена на наодите од истата, директно ќе доведе до подобрување на процесот на одведување на отпадните води во град Скопје, заштита на животната средина и исполнување на еден од условите за функционалноста на ПСОВ – Скопје.

Со потпишувањето на грантот од 1 милион евра, обезбедени од фондот на ЕБОР – канцеларијата во Шведска во рамките на програмата за животна средина, ЈП Водовод и канализација – Скопје започна со теренски активности за испитување на влез на вода и инфилтрација (Inflow and Infiltration Study), во канализационата мрежа на градот, во рамките на проектот за изградба на Пречистителна станица за отпадни води –Скопје.

Врз основа на предвидениот работен план испитувањата за студијата ќе се изведуваат со одреден континуитет во период од една година, од страна на консултантите логистички поддржани од професионалнци, вработени во сектор Канализација.

Според одредбите во договорите за заем за проектот за изградба на ПСОВ – Скопје потпишани со ЕБОР, ЈП Водовод и канализација – Скопје има задача да ги имплементира приоритетните наоди од резултатите на студијата (Inflow and Infiltration Study).

Со потпишување на овој договор за грант од ЕБОР, се овозможија услови за изведување на соодветни анализи и студии од големо значење за реализација и изведба на проектот за изградба на ПСОВ – Скопје. Изведбата на студијата и практичната примена на наодите од истата, директно ќе доведе до подобрување на процесот на одведување на отпадните води во град Скопје, заштита на животната средина и исполнување на еден од условите за функционалноста на ПСОВ – Скопје.

sunwin club sunwin tài xỉu tải sunwin

tải sunwin

sunwin

sunwin.apk mới nhất

sun win