Вие повеќе се однесувате како министер на Косово а не на Македонија.Мене тоа ми е разбирливо, вашиот наратив е таков ги ловите на емоции гласовите на Албанците.Нашата дипломатија ја урнисаа политичките субјекти.Првенствено вашиот кој влезе со пушка во Парламент, запоседнаа половина извршна, судска, обвнителска и тоа со амин на претседателите-рече Димитриевски.