4.8 C
Скопје
08/12/2022 01:40
МАКТЕЛ

Обвинение за обвинител од Охрид кој застарел 14 предмети во кои требало да гони крадци на струја и рибокрадци

  

Од Обвинителството информираат дека е поднесено обвинение за поранешен обвинител од Охрид, кој бил под истрага поради сомнеж дека намерно застарел 14 предмети.

-Основното јавно обвинителство Струга до надлежниот суд поднесе обвинение против поранешен јавен обвинител од Основното јавно обвинителство Охрид за продолжено кривично дело – Несовесно работење во службата од член 353-в став 2 во врска со став 1 и во врска со член 45 од Кривичниот законик.

  

Обвинетиот, во периодот од 19 ноември 2013 година до 25 ноември 2021 година, додека се уште ја извршувал функцијата јавен обвинител во Основното јавно обвинителство Охрид, очигледно несовесно постапувал во вршењето на своите овластувања и должности поврзани со преземање или непреземање на дејствија по конкретни предмети. На тој начин тој овозможил пријавените кривични дела апсолутно да застарат за гонење, и со тоа, потешко ги повредил правата на други – подносителите на кривичните пријави и оштетени, бидејќи тие пред истекот на рокот за апсолутна застареност на гонењето по пријавените кривични дела, не добиле одлука ниту за гонење на пријавените лица – со што биле ускратени да ги остварат своите права како оштетени во судска постапка, ниту пак добиле одлука – решение за отфрлање на поднесените кривични пријави со која оштетените би имале право на жалба за да ги остварат правата во претходна постапка, велат од Обвинителството.

Оттаму додаваат дека по извршен вонреден надзор на Вишото јавно обвинителство Битола врз работата на јавниот обвинител биле констатирани пропусти во постапувањето, при што бил задолжен да ги преземе неопходните дејствија во предметите.

-Тој не постапи по задолжението од извршениот надзор, односно состојбата во предметите остана идентична.

Од тие причини против обвинителот беше поведена и дисциплинска постапка во која Дисциплинската комисија донесе решение со кое за сторените тешки дисциплински повреди изрече дисциплинска мерка – предлог за разрешување на јавниот обвинител, појаснуваат од Обвинителството.

Оттаму откриваат детали за сите 14 предмети кои се воделе во Основното јавно обвинителство Охрид:

– Предмет заведен во Основното јавно обвинителство Охрид на 19.11.2013 година, против две осомничени лица за кривично дело Кражба по член 235 став 1 од Кривичниот законик. Обвинетиот не презел никакво службено дејствие во предметот се до 4 ноември 2019 година кога настапила апсолутна застареност за гонење на осомничените за пријавеното кривично дело, а на каков начин потешко ги повредил правата на едно оштетено лице.

– Предмет заведен во Основното јавно обвинителство Охрид од 2014 година против едно лице за кривично дело – Кражба на електрична енергија, топлинска енергија или природен гас по член 235-а став 1 од Кривичниот законик. Обвинетиот на 09.12.2014 година го испитал осомничениот на записник и истиот ден издал Наредба за вештачење, но понатаму не презел никакво службено дејствие во предметот, поради што на 24.04.2018 година настапила апсолутна застареност за гонење на осомничениот за пријавеното кривично дело, а на каков начин потешко ги повредил правата на оштетеното правно лице ЕВН Македонија.

– Предмет заведен во Основното јавно обвинителство Охрид од 2014 година против едно лице за кривично дело – Кражба на електрична енергија, топлинска енергија или природен гас по член 235-а став 1 од Кривичниот законик. Обвинетиот на 22.12.2014 година испитал двајца сведоци, но понатаму не презел никакво службено дејствие во предметот, поради што, на 28.02.2019 година настапила апсолутна застареност за гонење на осомничената за пријавеното кривично дело.

– Предмет заведен во Основното јавно обвинителство Охрид од 2013 година против еден осомничен за кривично дело – Кражба по член 235 став 1 од Кривичниот законик. Обвинетиот на 12.01.2015 година испитал тројца сведоци, но понатаму не презел никакво службено дејствие во предметот, поради што, на 16.05.2019 година настапила апсолутна застареност за гонење на осомничениот за пријавеното кривично дело.

– Предмет заведен во Основното јавно обвинителство Охрид од 2013 година против едно лице за кривично дело – Кражба по член 235 став 1 од Кривичниот законик. Во овој предмет, обвинетиот јавен обвинител на 15.09.2015 година со Решение на Вишото јавно обвинителство Битола бил задолжен постапката да ја продолжи, но по ваквото задолжение не ги презел службените дејствија. На 11.05.2017 година настапила апсолутна застареност за гонење на осомничениот за пријавеното кривично дело.

– Предмет заведен во Основното јавно обвинителство Охрид од 2014 година против едно лице за кривично дело – Кражба на електрична енергија, топлинска енергија или природен гас по член 235-а став 1 од Кривичниот законик. Со Решение на Вишото јавно обвинителство Битола од 29.09.2015 година обвинетиот бил задолжен постапката да ја продолжи, но по ваквото задолжение не ги презел службените дејствија. На 30.07.2020 година настапила апсолутна застареност за гонење на осомничениот за пријавеното кривично дело.

– Предмет заведен во Основното јавно обвинителство Охрид од 26.07.2013 година против еден осомничен за кривично дело – Кражба на електрична енергија, топлинска енергија или природен гас по член 235-а став 1 од Кривичниот законик. Иако со Решение од 21.10.2015 година на Вишото јавно обвинителство Битола, обвинетиот бил задолжен постапката по поднесената кривична пријава да ја продолжи, очигледно несовесно постапувал во вршењето на своите овластувања и должности како јавен обвинител, па по ваквото задолжение, не презел никакво службено дејствие во предметот. Апсолутна застареност за гонење на пријавениот настапила на 25.01.2019 година.

– Предмет заведен во Основното јавно обвинителство Охрид од 2015 година по поднесена кривична пријава против еден осомничен за кривично дело – Загрозување на сигурноста по член 144 став 2 во врска со став 1 од Кривичниот законик. На 18.11.2015 година обвинетиот упатил барање за податоци до ЈЗУ Општа болница Охрид, но понатаму не презел никакво службено дејствие во предметот. На 10.04.2021 година настапила апсолутна застареност за гонење на осомничениот за пријавеното кривично дело со што потешко биле повредени правата на една оштетена.

– По предметот заведен во Основното јавно обвинителство Охрид во 2014 година против едно лице за кривично дело – Кражба на електрична енергија, топлинска енергија или природен гас по член 235-а став 1 од Кривичниот законик, обвинетиот на 15.01.2016 година, упатил покана за испитување до осомничениот. Понатаму не презел никакво службено дејствие во предметот, поради што на 17.05.2019 година настапила апсолутна застареност за гонење на осомничениот за пријавеното кривично дело.

– Предмет заведен во Основното јавно обвинителство Охрид од 2014 година против едно лице, за кривично дело – Кражба по член 235 став 1 од Кривичниот законик. Обвинетиот на 16.02.2016 година на записник испитал еден сведок и потоа не презел никакво друго службено дејствие во предметот. На 24.11.2020 година настапила апсолутна застареност за гонење на осомничениот за пријавеното кривично дело.

– Предмет заведен во Основното јавно обвинителство Охрид во 2015 година против еден осомничен за кривично дело – Кражба на електрична енергија, топлинска енергија или природен гас по член 235-а став 1 од Кривичниот законик. Со Решение од 10.06.2016 година на Вишото јавно обвинителство Битола, обвинетиот бил задолжен постапката да ја продолжи, но по ваквото задолжение не ги презел службените дејствија со кои бил задолжен, а кои биле неопходни за донесување на јавнообвинителска одлука. На 11.03.2021 година настапила апсолутна застареност за гонење на осомничениот за пријавеното кривично дело.

– Предмет заведен во Основното јавно обвинителство Охрид во 2014 година, по поднесена кривична пријава против двајца осомничени за кривични дела – Незаконит риболов по член 229 став 1 од Кривичниот законик и Кражба по член 235 став 1 од Кривичниот законик. Од 22.06.2017 година, кога со наредба го вратил металниот чамец на сопственикот и издал две барања за казнени евиденции до Основниот суд Охрид, обвинетиот понатаму не презел никакво службено дејствие во предметот. На 11.07.2018 година настапила апсолутна застареност за гонење за кривичното дело – Незаконит риболов, а на 11.07.2020 година апсолутна застареност за гонење и за кривичното дело – Кражба. Со ова обвинетиот потешко ги повредил правата на државата во поглед на заштита на рибниот фонд, како и на едно оштетено лице.

– По предмет заведен во Основното јавно обвинителство Охрид во 2015 година против еден осомничен за кривично дело Кражба по член 235 став 1 од Кривичниот законик, обвинетиот на 22.06.2017 година го испитал осомничениот на записник. Понатаму не презел никакво службено дејствие во предметот, поради што, на 20.05.2021 година настапила апсолутна застареност за гонење на осомничениот, со што потешко биле повредени правата на оштетено правно лице ЛТХ Леарница дооел Охрид.

– Предмет заведен во Основното јавно обвинителство Охрид по поднесена кривична пријава од 02.12.2016 година против три лица од Охрид, за кривично дело – Давање лажен исказ од член 367 став 1 и член 367 став 3 од Кривичниот законик. Обвинетиот во својство на јавен обвинител на 10.02.2020 година издал наредба за вештачење до вешто лице, но понатаму не презел никакво службено дејствие во предметот. Како резултат на ова во 2021 година настапила апсолутна застареност за гонење на осомничените.

Постапката во овој предмет ја води Основното јавно обвинителство Струга, бидејќи Основното јавно обвинителство Охрид побара изземање со оглед на тоа што обвинетиот го сторил кривичното дело во својство на јавен обвинител во тоа обвинителство.

  

Најново

ЛЕНИН ГИ РАДИКАЛИЗИРА ПРОТЕСТИТЕ!

Sase Ivanovski

ДЕМОКРАТИТЕ СЕ БОРЕА КАКО ЛАВОВИ И ИЗВОЈУВАА ГОЛЕМА ЗНАЧАЈНА ПОБЕДА ВО ЏОРЏИЈА СО КОЈА ГО ДОБИЈА МНОЗИНСТВОТО ВО СЕНАТОТ, НИВНАТА МЕДИСКА И ПОЛИТИЧКА МАШИНА ГО ПРЕГАЗИ КАНДИДАТОТ НА ТРАМП КОЈ БЕШЕ АМЕРИКАНСКА ВЕРЗИЈА НА НАШИОТ АЛЕКСАНДАР МАЛЕНКО

Sase Ivanovski

ОВА ЌЕ ЗНАЧИ ВОЈНА, ОВА Е НАЈГОЛЕМА КЛЕТВА ЗА ОВАА ЗЕМЈА

Sase Ivanovski

АПЕЛ ЗА ДОНАЦИЈА ⛪️Црква “Св.Спас” и Црковно здружение за обнова и реконструкција на Црква во с. Долно Палчиште, тетовско

Sase Ivanovski

Тежок судир вечерва го затвори автопатот Скопје – Тетово

Sase Ivanovski

СПАСОВСКИ: Вечерва на покана на Шефот на OSCE Mission to Skopje, Килијан Вал, присуствував на прием по повод јубилејот 30 години ОБСЕ во Република Северна Македонија

Sase Ivanovski

Министерот за внатрешни работи, Спасовски, присуствуваше на Свечена академија по повод црковно-државниот празник Денот на Свети Климент Охридски

Sase Ivanovski

„Црвена Јабука“ ја препеаја песната на Јонче Христовски „Ако умрам ил загинам“

Tamara Ivanovska

МИС НА ХРВАТСКА ГЛАВНА ЅВЕЗДА НА СВЕТСКОТО ПРВЕНСТВО

Tamara Ivanovska

Ваква висока и системска корупција се решава со апсења

Tamara Ivanovska

НЕМА ПАРИ АКО ВЕ РАЗРЕШАТ ИЛИ ДАДЕТЕ ОСТАВКА Уставен поведе постапка за укинување на апанажата на функционерите

Tamara Ivanovska

ВМРО-ДПМНЕ: Единствени кои имаат бизнис интереси од Град Скопје се тандемот Тачела и коалицијата на неврзаните (СДС, Левица и ДУИ) и бугарски автобуси за јавен превоз?

Tamara Ivanovska

Маричиќ од Виена: Поддршка за членство во ЕУ имаме, наша задача се реформите и да останеме на европскиот пат 

Tamara Ivanovska

СДСМ: Повлекувањето на Ленин е игра на ВМРО-ДПМНЕ, Мицкоски да ја прекине блокадата

Tamara Ivanovska

Максим Димитриевски му подари книга “The soul of Macedonia” на Претседателот на Израел Ицсхак Херцог

Tamara Ivanovska

Маричиќ: Наша задача се реформите и да останеме на европскиот пат 

Tamara Ivanovska

Мнозинство од граѓаните и политичките партии во земјава ја осудуваат руската агресија врз Украина

Tamara Ivanovska

Приведени две лица од Делчево за „перење пари“

Tamara Ivanovska

„Макекспрес превоз”: Не сме организатори на протестите, апелираме политичките партии да не ги злоупотребуваат превозниците за препукувања

Tamara Ivanovska

Крај за медените години на корупцијата

Tamara Ivanovska

СПАСОВСКИ: Вечерва на покана на Шефот на OSCE Mission to Skopje, Килијан Вал, присуствував на прием по повод јубилејот 30 години ОБСЕ во Република Северна Македонија

Tamara Ivanovska

Еден глас помалку за власта: Апсолутно нема да гласам за уставните измени, вели коалицискиот партнер на СДСМ, Трајанов

Tamara Ivanovska

Мистерија во скопски хотел: Момчето кое пред три месеци исчезна од хотелот се уште не е пронајдено!

Tamara Ivanovska

Инфлацијата се искачи на загрижувачки 19,5 отсто на годишно ниво

Tamara Ivanovska

Воз за Белград ќе нема и догодина, за Солун и Истанбул се чека согласност од Грчките железници

Tamara Ivanovska

Ученици од „Ѓорѓија Пулевски“ донираа пари за топол оброк за нивните врсници

Tamara Ivanovska

Наставниците што имале плата од околу 26.000 денари, од овој месец ќе земаат околу 30.000 денари

Tamara Ivanovska

Благодарници за брачниот пар Баарс од Холандија за нивните донации во медицинска опрема

Tamara Ivanovska

За вистинска заштита на приватноста, сите закони треба да се усогласат со законот за заштита на лични податоци

Tamara Ivanovska

Истражување со фокус групи: Граѓаните сметаат дека политичарите работат само за свои интереси

Tamara Ivanovska

Инспекторатот за животна средина вработува тројца нови инспектори, двајца водостопански и еден за природа

Tamara Ivanovska

„е-Општество.мк“: Превенцијата и едукацијата на општеството се најсилното оружје за кибер-безбедност

Tamara Ivanovska

Михаилов: Изненаден сум што Германија и Шпанија испаднаа од СП, на Македонија би и било многу тешко!

Tamara Ivanovska

Управниот одбор на ЗЕЛС бара Владата да не ги враќа општините на слободниот пазар на електрична енергија

Tamara Ivanovska

Тасева за тимот од САД што ќе истражува корупција: Порака дека повеќе нема да се толерираат само зборови

Tamara Ivanovska

Ленин- Ме прелажа. Успешно ме изманипулира, се извинувам што ја подржав

Tamara Ivanovska

ЧУЛЕВ: Не е фер да се споредуваат Субрата Рој и Онишченко

Tamara Ivanovska

СНЕЖЕ ВЕЛКОВ: Госпоѓа на улица, домаќинка во кујната, „старлета“ во спалната…!

Tamara Ivanovska

„Тајм“ го прогласи Зеленски и украинскиот народ за „Личност на годината“

Tamara Ivanovska

Изборот на директор на Академијата за судии и јавни обвинители одложен, пристигнала уште една пријава

Tamara Ivanovska

Измамите по телефон не запираат, лековерни граѓани даваат пари на непознати лица!

Tamara Ivanovska

Нов детал од истрагата за смртта на Јанеска: Пиштолот што бил пронајден покрај неа, бил во сопственост на нејзиниот партнер

Tamara Ivanovska

Меркел си ги признава грешките.Требаше порано да реагираме на агресивноста на Русија

Tamara Ivanovska

(ВИДЕО) НЕ МОЖЕА СО ШИПКА, ПА УПОТРЕБИЈА ЕКСПЛОЗИВ Вооружената група ги крена во воздух банкоматите во Топанско

Tamara Ivanovska

ЕВРОПОЛ „УЛОВИ“ КРУПНА РИБА Пресретнат бразилски брод со над 4,6 тони кокаин во вредност од 150 милиони евра

Tamara Ivanovska

МОЌЕН ЦИКЛОН ЌЕ ЈА ПОГОДИ МАКЕДОНИЈА? Според Попоски треба да се подготвиме за интензивни дождови и поплави

Tamara Ivanovska

СЕ ЛУКСУЗИРА ЛИ ФИНАНСИСКИОТ ДИРЕКТОР НА МАКЕДОНСКИ ЖЕЛЕЗНИЦИ – ТРАНСПОРТ? Вели дека не е вистина дека го „заробил“ службеното возило, ама не кажува каде е

Tamara Ivanovska

ЕВРОЕНТУЗИЈАЗМОТ ОПАЃА, НО НЕ СЕ ОТКАЖУВАМЕ Пендаровски во Брисел потврди дека ЕУ е најдобрата алтернатива за нас

Tamara Ivanovska

(ВИДЕО) БОМБА НА НАЌЕ ЧУЛЕВ: МВР ПЛАЌА 4 МИЛИОНИ ЕВРА ГОДИШНО ЗА ОШТЕТИ КОН ВРАБОТЕНИ КОИ БИЛЕ НЕРЕГУЛАРНО ПРЕРАСПРЕДЕЛЕНИ, СУСПЕНДИРАНИ ИЛИ ДОБИЛЕ ОТКАЗ

Tamara Ivanovska

(ВИДЕО) НАЌЕ ЧУЛЕВ: МЕ ИЗБРКАА ОД РАБОТА, БЕЗБЕДНОСНИТЕ СЕРТИФИКАТИ СЕ КОРИСТАТ КАКО АЛИБИ ЗА ЧИСТКА НА НЕПОДОБНИ ВО БЕЗБЕДНОСНИТЕ СЛУЖБИ

Tamara Ivanovska

САШКО КОЦЕВ: Добро видовме дека можете, сега тргнете ги автобусите!, порача тој

Tamara Ivanovska

Кутиров: Реконструкција на граничните премини со Бугарија и дигитализација на постапките за подобрување на трговската размена во регионот

Tamara Ivanovska

Мицкоски на средба со Канадскиот амбасадор Џајлс Норман

Tamara Ivanovska

СКОПСКО со нов проект во партнерство со Министерството за животна средина и просторно планирање и Пакомак

Tamara Ivanovska

Прв состанок на Групата за поддршка на Кримската платформа

Tamara Ivanovska

СДСМ: Не е само Ленин, Мицкоски е тој кој треба да ја повлече блокадата на Скопје

Tamara Ivanovska

Битиќи – Филипиду: Добрососедските односи помеѓу Северна Македонија и Грција носат значителни придобивки за двете земји

Tamara Ivanovska

(ВИДЕО) СДСМ:Сите виновници за хаосот во Скопје се поврзани со ВМРО-ДПМНЕ и Мицкоски

Tamara Ivanovska

(ВИДЕО) СДСМ: Доста беше изживување врз граѓаните Мицкоски да ги запре блокадите на Скопје

Tamara Ivanovska

СДСМ: Мицкоски да каже колкава штета им направи на граѓаните со блокадите во Скопје и да се повлече

Tamara Ivanovska

Реформите во одбраната и поддршката за Украина теми на денешната средба на Петровска со амбасадорите на земјите членки на ЕУ

Tamara Ivanovska

ВМРО ДПМНЕ: Коалицијата Тачела да го реши проблемот со превозниците кои сами го креираа, по Ленин да се повлече и Сталин, а не да се закануваат дека со специјалци ќе газат луѓе

Tamara Ivanovska

Управниот одбор на ЗЕЛС ја одржа 11 седница на која дискутираше за предизвиците од енергетската криза, каде посебно внимание беше посветено на дописот што EVN group го испрати до општините

Tamara Ivanovska

ВМРО ДПМНЕ: Васко Кичевски да одговори за бизнис интересите на коалицијата Тачела, а за малверзациите во ПОЦ ќе има ревизија и кривична одговорност по промена на власта

Tamara Ivanovska

Во Делчево ќе се отвори –центар за дијаспора

Tamara Ivanovska

ВМРО-ДПМНЕ со свои претставници во Вашингтон САД, на форум на ИДУ

Tamara Ivanovska

Средба Џафери-Милков, соработката секако треба и понатаму да се продлабочува, заради продолжување на процесот на проширување на Европската унија

Tamara Ivanovska

ВМРО ДПМНЕ: Странски извршители да гонат криминал, а не домашни е јавен пораз и доказ дека МВР продуцира криминал, Спасовски да си даде оставка

Tamara Ivanovska

(ВИДEO) Од прес-конференцијата на портпаролите: Одлука да се поништи одлуката за прием на Онишченко во државјанство; Одлука за користење средства од Посебниот фонд за подобрување на условите за вработување и работење на инвалидните лица и за финансирање мерки за вработување евидентирани невработени лица

Tamara Ivanovska

ВМРО ДПМНЕ: СДС по тајните средби на Ковачевски со Арсовска очекувано застана во нејзина одбрана

Tamara Ivanovska

Ковачевски-Едштадлер: Северна Македонија доверлив партнер и идна членка на ЕУ

Tamara Ivanovska

Од прес-конференцијата на портпаролите: Изминатото деноноќие произведени 12.580 MWh електрична енергија, целосно задоволени потребите на домаќинствата и малите потрошувачи

Tamara Ivanovska

МОН: Волонтери на Мировниот корпус ќе соработуваат со девет основни и две средни училишта

Tamara Ivanovska

Претседателот Пендаровски на Самит во Брисел: ЕУ е најдобрата алтернатива и патеката од која нема да се откажеме

Tamara Ivanovska

Што е крипто валута?

Tamara Ivanovska

Главната расправа за пожарот во тетовската модуларната болница одложена за 27 декември

Tamara Ivanovska

Инспектори од Центар затворија градилиште на Пластичарска: Инвеститорот треба да го урне објектот

Tamara Ivanovska

Стопанската Комора на Македонија идентификува извозните можности и потенцијали на македонската економија

Tamara Ivanovska

Јовановски најави оставка од „Слобода превоз“

Tamara Ivanovska

Пендаровски побарал помош од НАТО за сајбер безбедноста

Tamara Ivanovska
Вчитувам....