-1.2 C
Скопје
10/12/2023 03:53
МАКТЕЛ

      

Обвинение за обвинител од Охрид кој застарел 14 предмети во кои требало да гони крадци на струја и рибокрадци

      

   

Од Обвинителството информираат дека е поднесено обвинение за поранешен обвинител од Охрид, кој бил под истрага поради сомнеж дека намерно застарел 14 предмети.

 

-Основното јавно обвинителство Струга до надлежниот суд поднесе обвинение против поранешен јавен обвинител од Основното јавно обвинителство Охрид за продолжено кривично дело – Несовесно работење во службата од член 353-в став 2 во врска со став 1 и во врска со член 45 од Кривичниот законик.

   

     

Обвинетиот, во периодот од 19 ноември 2013 година до 25 ноември 2021 година, додека се уште ја извршувал функцијата јавен обвинител во Основното јавно обвинителство Охрид, очигледно несовесно постапувал во вршењето на своите овластувања и должности поврзани со преземање или непреземање на дејствија по конкретни предмети. На тој начин тој овозможил пријавените кривични дела апсолутно да застарат за гонење, и со тоа, потешко ги повредил правата на други – подносителите на кривичните пријави и оштетени, бидејќи тие пред истекот на рокот за апсолутна застареност на гонењето по пријавените кривични дела, не добиле одлука ниту за гонење на пријавените лица – со што биле ускратени да ги остварат своите права како оштетени во судска постапка, ниту пак добиле одлука – решение за отфрлање на поднесените кривични пријави со која оштетените би имале право на жалба за да ги остварат правата во претходна постапка, велат од Обвинителството.

Оттаму додаваат дека по извршен вонреден надзор на Вишото јавно обвинителство Битола врз работата на јавниот обвинител биле констатирани пропусти во постапувањето, при што бил задолжен да ги преземе неопходните дејствија во предметите.

-Тој не постапи по задолжението од извршениот надзор, односно состојбата во предметите остана идентична.

Од тие причини против обвинителот беше поведена и дисциплинска постапка во која Дисциплинската комисија донесе решение со кое за сторените тешки дисциплински повреди изрече дисциплинска мерка – предлог за разрешување на јавниот обвинител, појаснуваат од Обвинителството.

Оттаму откриваат детали за сите 14 предмети кои се воделе во Основното јавно обвинителство Охрид:

– Предмет заведен во Основното јавно обвинителство Охрид на 19.11.2013 година, против две осомничени лица за кривично дело Кражба по член 235 став 1 од Кривичниот законик. Обвинетиот не презел никакво службено дејствие во предметот се до 4 ноември 2019 година кога настапила апсолутна застареност за гонење на осомничените за пријавеното кривично дело, а на каков начин потешко ги повредил правата на едно оштетено лице.

– Предмет заведен во Основното јавно обвинителство Охрид од 2014 година против едно лице за кривично дело – Кражба на електрична енергија, топлинска енергија или природен гас по член 235-а став 1 од Кривичниот законик. Обвинетиот на 09.12.2014 година го испитал осомничениот на записник и истиот ден издал Наредба за вештачење, но понатаму не презел никакво службено дејствие во предметот, поради што на 24.04.2018 година настапила апсолутна застареност за гонење на осомничениот за пријавеното кривично дело, а на каков начин потешко ги повредил правата на оштетеното правно лице ЕВН Македонија.

– Предмет заведен во Основното јавно обвинителство Охрид од 2014 година против едно лице за кривично дело – Кражба на електрична енергија, топлинска енергија или природен гас по член 235-а став 1 од Кривичниот законик. Обвинетиот на 22.12.2014 година испитал двајца сведоци, но понатаму не презел никакво службено дејствие во предметот, поради што, на 28.02.2019 година настапила апсолутна застареност за гонење на осомничената за пријавеното кривично дело.

– Предмет заведен во Основното јавно обвинителство Охрид од 2013 година против еден осомничен за кривично дело – Кражба по член 235 став 1 од Кривичниот законик. Обвинетиот на 12.01.2015 година испитал тројца сведоци, но понатаму не презел никакво службено дејствие во предметот, поради што, на 16.05.2019 година настапила апсолутна застареност за гонење на осомничениот за пријавеното кривично дело.

– Предмет заведен во Основното јавно обвинителство Охрид од 2013 година против едно лице за кривично дело – Кражба по член 235 став 1 од Кривичниот законик. Во овој предмет, обвинетиот јавен обвинител на 15.09.2015 година со Решение на Вишото јавно обвинителство Битола бил задолжен постапката да ја продолжи, но по ваквото задолжение не ги презел службените дејствија. На 11.05.2017 година настапила апсолутна застареност за гонење на осомничениот за пријавеното кривично дело.

– Предмет заведен во Основното јавно обвинителство Охрид од 2014 година против едно лице за кривично дело – Кражба на електрична енергија, топлинска енергија или природен гас по член 235-а став 1 од Кривичниот законик. Со Решение на Вишото јавно обвинителство Битола од 29.09.2015 година обвинетиот бил задолжен постапката да ја продолжи, но по ваквото задолжение не ги презел службените дејствија. На 30.07.2020 година настапила апсолутна застареност за гонење на осомничениот за пријавеното кривично дело.

– Предмет заведен во Основното јавно обвинителство Охрид од 26.07.2013 година против еден осомничен за кривично дело – Кражба на електрична енергија, топлинска енергија или природен гас по член 235-а став 1 од Кривичниот законик. Иако со Решение од 21.10.2015 година на Вишото јавно обвинителство Битола, обвинетиот бил задолжен постапката по поднесената кривична пријава да ја продолжи, очигледно несовесно постапувал во вршењето на своите овластувања и должности како јавен обвинител, па по ваквото задолжение, не презел никакво службено дејствие во предметот. Апсолутна застареност за гонење на пријавениот настапила на 25.01.2019 година.

– Предмет заведен во Основното јавно обвинителство Охрид од 2015 година по поднесена кривична пријава против еден осомничен за кривично дело – Загрозување на сигурноста по член 144 став 2 во врска со став 1 од Кривичниот законик. На 18.11.2015 година обвинетиот упатил барање за податоци до ЈЗУ Општа болница Охрид, но понатаму не презел никакво службено дејствие во предметот. На 10.04.2021 година настапила апсолутна застареност за гонење на осомничениот за пријавеното кривично дело со што потешко биле повредени правата на една оштетена.

– По предметот заведен во Основното јавно обвинителство Охрид во 2014 година против едно лице за кривично дело – Кражба на електрична енергија, топлинска енергија или природен гас по член 235-а став 1 од Кривичниот законик, обвинетиот на 15.01.2016 година, упатил покана за испитување до осомничениот. Понатаму не презел никакво службено дејствие во предметот, поради што на 17.05.2019 година настапила апсолутна застареност за гонење на осомничениот за пријавеното кривично дело.

– Предмет заведен во Основното јавно обвинителство Охрид од 2014 година против едно лице, за кривично дело – Кражба по член 235 став 1 од Кривичниот законик. Обвинетиот на 16.02.2016 година на записник испитал еден сведок и потоа не презел никакво друго службено дејствие во предметот. На 24.11.2020 година настапила апсолутна застареност за гонење на осомничениот за пријавеното кривично дело.

– Предмет заведен во Основното јавно обвинителство Охрид во 2015 година против еден осомничен за кривично дело – Кражба на електрична енергија, топлинска енергија или природен гас по член 235-а став 1 од Кривичниот законик. Со Решение од 10.06.2016 година на Вишото јавно обвинителство Битола, обвинетиот бил задолжен постапката да ја продолжи, но по ваквото задолжение не ги презел службените дејствија со кои бил задолжен, а кои биле неопходни за донесување на јавнообвинителска одлука. На 11.03.2021 година настапила апсолутна застареност за гонење на осомничениот за пријавеното кривично дело.

– Предмет заведен во Основното јавно обвинителство Охрид во 2014 година, по поднесена кривична пријава против двајца осомничени за кривични дела – Незаконит риболов по член 229 став 1 од Кривичниот законик и Кражба по член 235 став 1 од Кривичниот законик. Од 22.06.2017 година, кога со наредба го вратил металниот чамец на сопственикот и издал две барања за казнени евиденции до Основниот суд Охрид, обвинетиот понатаму не презел никакво службено дејствие во предметот. На 11.07.2018 година настапила апсолутна застареност за гонење за кривичното дело – Незаконит риболов, а на 11.07.2020 година апсолутна застареност за гонење и за кривичното дело – Кражба. Со ова обвинетиот потешко ги повредил правата на државата во поглед на заштита на рибниот фонд, како и на едно оштетено лице.

– По предмет заведен во Основното јавно обвинителство Охрид во 2015 година против еден осомничен за кривично дело Кражба по член 235 став 1 од Кривичниот законик, обвинетиот на 22.06.2017 година го испитал осомничениот на записник. Понатаму не презел никакво службено дејствие во предметот, поради што, на 20.05.2021 година настапила апсолутна застареност за гонење на осомничениот, со што потешко биле повредени правата на оштетено правно лице ЛТХ Леарница дооел Охрид.

– Предмет заведен во Основното јавно обвинителство Охрид по поднесена кривична пријава од 02.12.2016 година против три лица од Охрид, за кривично дело – Давање лажен исказ од член 367 став 1 и член 367 став 3 од Кривичниот законик. Обвинетиот во својство на јавен обвинител на 10.02.2020 година издал наредба за вештачење до вешто лице, но понатаму не презел никакво службено дејствие во предметот. Како резултат на ова во 2021 година настапила апсолутна застареност за гонење на осомничените.

Постапката во овој предмет ја води Основното јавно обвинителство Струга, бидејќи Основното јавно обвинителство Охрид побара изземање со оглед на тоа што обвинетиот го сторил кривичното дело во својство на јавен обвинител во тоа обвинителство.

    

Најново

УСПЕШНО ЗАОКРУЖЕН 4. ЖАН МОНЕ ДИЈАЛОГ ВО БАЗОШ, ФРАНЦИЈА

Sase Ivanovski

ПРОНАЈДЕНА Е САРА КОЈА БЕШЕ ПРИЈАВЕНО ДЕКА ИСЧЕЗНА ДЕНЕСКА Мајката на тинејџерката соопшти дека е се во ред

Sase Ivanovski

Претрес во Пештани, приведен рибокрадец, Приведени двајца крадци во Гостивар

Sase Ivanovski

БЛИЗОК СОРАБОТНИК НА ПАЛЕВСКИ ВО ДЕСНА ПОВИКА НА УБИСТВО НА ОЛИВЕР СПАСОВСКИ: МВР презема мерки за расчистување на случајот

Sase Ivanovski

Македонската амбасадорка во Софија: Огромен е потенцијалот за Северна Македонија и Бугарија да бидат најблиски земји

Sase Ivanovski

На Фејсбук убиства не се решаваат!

Sase Ivanovski

Песков: Преговори меѓу Русија и Украина под услови на Киев се апсолутно нереално сценарио

Sase Ivanovski

Исчезна 17 годишна девојка во Белград, родителите стравуваат дека е киднапирана

Sase Ivanovski

ИДФ: Бројот на загинати израелски војници во Газа се искачи на 97

Sase Ivanovski

Крива Паланка блесна како светска метропола, испишува уште една новогодишна бајка

Sase Ivanovski

Маричиќ за МИА: Блокадата на нашите европски интеграции има име и презиме, тоа е ВМРО ДПМНЕ

Sase Ivanovski

Ни психијатријата не може да ја објасни личноста која одзема детски живот – проф. Боневски во „Стадион“

Sase Ivanovski

Украинските пратеници бараат ЕУ да ги отвори пристапните преговори на самитот во петок

Sase Ivanovski

Бесими: Фискално одржлив и таргетиран – деветти пакет антикризни мерки за поддршка на најранливите и стопанството

Sase Ivanovski

Фајнер: САД имаат за цел да ја натераат Русија да оди на мировни преговори до крајот на 2024 година

Sase Ivanovski

Сојуз на средношколци: Учениците чувствуваат дека безбедноста им е загрозена

Sase Ivanovski

ДЕМАНТ: СВР Скопје го расчисти инцидентот во врска со споделено видео по портали за маж кој наводно агресивно се однесувал кон случајни минувачи – двајца познаници се скарале, па се смириле

Sase Ivanovski

Талески од ОХО: Сфативме дека само преку комедија како Преспав може да направиме општествено поместување

Sase Ivanovski

ЖАКЛИНА ЛАЗАРЕВСКА: СДСМ го штити и унапредува македонскиот јазик

Sase Ivanovski

(ВИДЕО) МОРБИДНА ИЗЈАВА НА ПАЛЕВСКИ ПРЕД ЕДЕН МЕСЕЦ: ВО СКОПЈЕ РЕДОВНО СЕ КИДНАПИРААТ И СЕ УБИВААТ ЛУЃЕ?!

Sase Ivanovski

Филмот „М“ на Вардан Тозија доби награда за најдобар филм на фестивал во Њујорк

Sase Ivanovski

Протест на припадниците на специјалните единици на косовската полиција во Приштина

Sase Ivanovski

Опожарени три возила во Скопје- Нема повредени

Sase Ivanovski

Речиси 17.500 жртви на израелските напади во Појасот Газа

Sase Ivanovski

Две лица во Кавадарци фатени дома со различни видови дрога

Sase Ivanovski

За СДСМ Талат Џафери е соодветно и добро решение за технички премиер до изборите

Sase Ivanovski

Пожар во куќа во Кичево, при интервенција пронајдено починато 79-годишно лице

Sase Ivanovski

Владата го утврди предлог-законот за парична помош на ранливите категории, се очекува исплатата да почне уште од месецов

Sase Ivanovski

СДСМ: ДПМНЕ фатени како ги лажат пензионерите, со нив нема поголеми пензии за 5.000 денари

Sase Ivanovski

Пратеничката на СДСМ потврди: Јован Митрески ќе биде предложен за Претседател на Собранието

Sase Ivanovski

Променете го менталитетот!

Sase Ivanovski

Николов: Меџити да одговори колку „Онкологии” има во комплексот клиники Мајка Тереза

Sase Ivanovski

Османи уверен дека уставните измени ќе се случат до крајот на мандатот

Sase Ivanovski

Османи: Следната мисија на ДУИ е Албанец претседател на државата

Sase Ivanovski

Исчезнатата скопјанка вратена дома од полицијата

Sase Ivanovski

Лога очекува Палевски релативно брзо да биде екстрадиран од Турција

Sase Ivanovski

Мицкоски: Живееме во едни мрачни и тешки времиња

Sase Ivanovski

КИРАЦА ТРАЈКОВСКА: Лично го познавам таткото на Вања, се работи за прекрасен човек, кој ниту пие ниту се дрогира ниту се коцка, не го уништувајте кога не го познавате!

Sase Ivanovski

ВМРО-ДПМНЕ во следниот период ќе реши дали ќе учествува во пржинската влада

Sase Ivanovski

Сакаме учество на ,,Евровизија” наместо промоција на турбо фолк и кич музика, реагира група на граѓани

Sase Ivanovski

Pre-Sale акција во омилените брендови на Fashion Group! До -50% на колекцијата есен-зима’23 во нашите продавници и онлајн

Sase Ivanovski

Европскиот сојуз за промени не се согласува Џафери да биде технички премиер, велат дека ДУИ ги измами Албанците

Sase Ivanovski

Во Косово уапсен „нарко-баронот“ Гзим Чеља, баран од органите во Албанија и Италија

Sase Ivanovski

КОГА СЕ ТИ ОДИ ОД РАКА – ЦЕЛ СВЕТ ГО СВРТЕ И ПАК СТИГНА И ДЕТЕ ДА НАПРАВИ: Бујар Османи ќе стане татко по трет пат

Sase Ivanovski

Исчезнала 22-годишна девојка од Скопје, татко и пријавил во четири ипол во полиција

Sase Ivanovski

Им се заканувал на родителите, а потоа го претепал својот 72-годишен татко

Sase Ivanovski

Воспитувачи, тренери, функционери: уапсени 80 лица за злоставување на деца во Франција

Sase Ivanovski

ФАНОВИТЕ НА ДЕСНА: ДЕМОНИТЕ ГО НАМЕСТИЛЕ ПАЛЧО?!

Sase Ivanovski

ТРИЧКО: НАЈРАСИПАН ЕЛЕМЕНТ ВО МАКЕДОНИЈА СЕ МАКЕДОНЦИТЕ

Sase Ivanovski

(ВИДЕО) ТАТКОТО НА ВАЊА БИЛ МНОГУ МИРЕН ЧОВЕК, ПОСВЕТЕН НА ФАМИЛИЈАТА, МНОГУ РОДНИНИ МУ ГИ ОСТАВАЛЕ ДЕЦАТА ДА ГИ ЧУВА

Sase Ivanovski

(ВИДЕО) СТОЛЕ НАУМОВ: ТАТКОТО НА ВАЊА БИЛ МНОГУ МИРЕН ЧОВЕК, ПОСВЕТЕН НА ФАМИЛИЈАТА, МНОГУ РОДНИНИ МУ ГИ ОСТАВАЛЕ ДЕЦАТА ДА ГИ ЧУВА

Sase Ivanovski

Анѓушев до антикорупционерката Ивановска: Не сум сопственик на ЕУРОНИКЕЛ (ФЕНИ), каде на други места давате неточни податоци за мене?

Sase Ivanovski

Седум лица во болница, покажале знаци на труење со хлор по пливање во базен во хотел на брегот на Охридското Езеро

Sase Ivanovski

(Видео) Маж тепа луѓе по случаен избор по улици во Скопје, граѓаните велат ова го правел постојано

Sase Ivanovski

ГОРАН СДК: Ништо невообичаено и ништо ново од Мицкоски. Така правеше и пред референдумот кога се менуваше името. Ќе го менуваше Преспанскиот договор. Како? Ќе кажеше подоцна. Истото го прави и сега со ставањето на Бугарите во Уставот. Ќе го менува францускиот предлог. Како? Ќе каже подоцна. Ќе ги почне преговорите со ЕУ. Како? Ќе каже подоцна

Sase Ivanovski

ДЕМОКРАТСКИ СОЈУЗ: ТЕХНИЧКА ВЛАДА НА НЕПРИНЦИПИЕЛНА КОАЛИЦИЈА

Sase Ivanovski

(ВИДЕО) СТОЛЕ НАУМОВ: ПАЛЕВСКИ СЕ ФАЛЕШЕ ДЕКА СЕДИШТЕТО НА СДСМ НА БИХАЧКА Е ОПРЕМЕНО СО МЕБЕЛ ДОНАЦИЈА ОД НЕГОВАТА ФИРМА ЕНТЕРПРАЈЗ, КОГА СЕ СКАРАЛЕ СО БРАНКО СИ ГО ЗЕМАЛ МЕБЕЛОТ

Sase Ivanovski

(ВИДЕО) СТОЛЕ НАУМОВ: ПАЛЕВСКИ И МИЈАЛКОВ БЕА ШКОЛСКИ ДРУГАРИ, ТОЈ МУ ПОМОГНА ДА ЈА ЛЕГАЛИЗИРА ЗГРАДАТА ТИФАНИ

Sase Ivanovski

(ВИДЕО) ПСИХИЈАТАР БОНЕВСКИ: АКО Е НЕВИН, ПАЛЕВСКИ НЕМАШЕ ДА БЕГА ПРЕКУ ТРИ ДРЖАВИ

Sase Ivanovski

(ВИДЕО) ПАЛЕВСКИ ИМАЛ КАНЦЕЛАРИИ ВО ЗГРАДАТА ОД КОЈА БИЛА ГРАБНАТА ВАЊА, ИМАЛ КЛУЧЕВИ И ОД ПОДРУМОТ КАДЕ БИЛА ВРЗУВАНА

Sase Ivanovski

Спречен шверц на повеќе од 500 делови за камиони

Sase Ivanovski

СДСМ: Мицкоски да излезе пред граѓаните и да одговори за средбите со Палевски

Sase Ivanovski

(ВИДЕО) СЕ РАЗГОРЕ БИТКАТА МЕЃУ ВМРО ДПМНЕ И ИНФОМАКС, ПАРТАЛИ ЛЕТААТ: Инфомакс го обвини Пандов дека е наркоман, Миленко обвини дека во студиото на Инфомакс после емисии се правеле оргии?!?!

Sase Ivanovski

Министрите за одбрана на Централна Европа предупредија на важноста на Западен Балкан за безбедноста на континентот

Sase Ivanovski

Корисниците на кои први им се укинала евтината тарифа, сега први добиваат евтина тарифа

Sase Ivanovski

Локалната иницијатива „И здравје и работа“ со прашање до еко активистите од струмичката котлина: АКО ПИСМОТО НА КОНЦЕСИОНЕРОТ НА ИЛОВИЦА Е ЗАДОЦНЕТО И БЕЗ НИКАКВА ТЕЖИНА ЗОШТО ПРЕДИЗБОРНО И СЕ ЗАКАНУВАТЕ НА ВЛАДАТА И ПАРТИИТЕ?

Sase Ivanovski

345 санкционирани возачи во Скопје, 173 за брзо возење

Sase Ivanovski

Расчистен случајот со наводното киднапирање во Карбинци, МВР вели нема елементи на кривично дело

Sase Ivanovski

САД ставија вето на резолуцијата на Советот за безбедност на ОН за прекин на огнот во Газа

Sase Ivanovski

(ВИДЕО) СПАСОВСКИ: Отворен Кабинет е успешен проект во рамки на концептот „МВР за граѓаните” – лично и непосредно ги слушнав мислењата на граѓаните

Sase Ivanovski

ВМРО-ДПМНЕ нема да ги зголеми пензиите за 5.000 денари наеднаш, туку на рати

Sase Ivanovski

ВМРО за изборот на Џафери: Деспотот од Форино го кршеше законот

Sase Ivanovski

921 санкции за брзо возење

Sase Ivanovski

СДСМ и ДУИ со рокадата на Џафери го спречуваат наративот на ВМРО и Левица за албанизација

Sase Ivanovski

Таравари за Фокус: Ни треба нов Устав за внатрешна реорганизација, еден предлог е дводомен парламент и 20 општини!

Sase Ivanovski

Абас повикува на мировна конференција за крај на војната во Газа

Sase Ivanovski

Сончево со мала облачност, температурите до 11 степени

Sase Ivanovski

Ако не ги сподели информациите за трагичните настани, Мицкоски манипулира, вели Чупеска

Sase Ivanovski

Откако Џафери ќе се пресели на Илинденска, Митрески ќе седне на спикерското столче

Sase Ivanovski

Џафери: Премиерската функција ќе ја извршувам со почит и одговорност

Sase Ivanovski
Вчитувам....